QDMS

Entegre Yönetim Sistemi

QDMS Nedir ?

Yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonunu sağlayan entegre yönetim sistemi aracıdır.

QDMS – Entegre Yönetim Sistemi; kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Her türlü yönetim sistemi standardının öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlayan modüler bir uygulamadır.

QDMS Modülleri

 • Baz Modül
 • Doküman Yönetimi
 • İç / Dış Müşteri Şikayetleri
 • Düzeltici Önleyici Faaliyetler
 • Denetim Faaliyetleri
 • Anket
 • Genel Aksiyon ve YGG
 • Eğitim
 • Kalibrasyon
 • Öneri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi
 • Olay Bildirimi
 • BT Varlık Risk Yönetimi Risk Analizi
 • Çevre Boyut Etkileri Risk Analizi
 • MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • FMEA

Neden QDMS ?

 • Yönetim sistemi süreçlerini otomatize etmek için
 • İzlenebilirliği sağlamak için
 • Verileri kolayca analiz etmek için
 • Veri paylaşımını güvenle yönetmek için
 • Veri kaybını önlemek için
 • Geniş iş ortakları ağı için
 • Deneyimli kadroları için
 • Sektörel tecrübeleri için
 • Güçlü destek yapısı için
 • Kurumsal hafıza oluşturmak için
 • Sürekli öğrenmek için
 • Zamandan tasarruf etmek için
 • Kişilere bağlı kalmamak için
 • Nitelikli kaynak ve AR-GE için
 • Veri aktarım araçları için
 • Entegrasyon desteği için
 • Modüler kurgusu için

Nerede kullanılır ?

Aşağıdaki standartları (ve benzer standartları) uygulayan kurumlarda:

 • TS EN ISO 9001
 • TS EN 10002
 • TS EN ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • TS EN ISO 22000
 • ISO/TS 16949
 • TS EN ISO/IEC 17025
 • TS ISO/IEC 27001
 • TS EN ISO 50001
 • Benzer standartları uygulayan tüm kurumlarda

İSG Verilerinde Dijital Dönüşüm

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tüm işletmelerden istemiş olduğu veri entegrasyonu kapsamında QDMS mevcut uygulaması üzerinde çözümlerini geliştirmiştir.

Bu çözümleri; eğitim faaliyetleri takip modülü ile eğitim kayıtlarının gönderilmesini, iş başı ve periyodik muayene ile sağlık verileriniİSG risk analiz modülü ile tehlike kaynaklarını bakanlığa gönderimini sağlamaktadır. İlgili modüllere sahip olan kullanıcılarımız herhangi bir ek ücret ödemeksizin bu fonksiyonaliteden faydalanabileceklerdir. Bu sayede, ilgili bakanlığın iş yerleri ve İSG profesyonellerinden istemiş olduğu veri entegrasyonu şartını yerine getirebileceklerdir.

QDMS ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ MODÜLLERİ

           QDMS ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ MODÜLLERİ  

 

 

 1. Baz Modül (Ortak Altyapı Modülü)

Sistemin çalışması için gerekli altyapıyı sağlayan çekirdek modüldür. Bu modülde diğer modüllerin çalışması için gereken tanımlar ile beraber parametreler, genel sistem parametreleri,  ünvan, departman, pozisyon, personel, ürün/hizmet, müşteri/tedarikçi, işyeri, yönetim sistemleri ve madde no tanımlamaları, kullanıcı erişim yetkileri için gereken kullanıcı gurupları ve yetki grupları, uyarı ve aksiyon mailleri için gereken mesaj tanımlamaları, kullanıcı tarafından değiştirilebilen rapor formatları gibi çeşitli parametreler yer almaktadır. Diğer tüm modüller baz modül’ün üzerinde ve onunla birlikte çalışmaktadır. Bu modülün yetkisi ve kontrolü sistem yöneticisine aittir.

 

 1. Doküman Yönetimi

Bu modülde Dokümanların hazırlanması, bu dokümanlarda yapılacak revizyonların versiyon mantığında sistemde tutulması, kullanıcıların bu dokümanlara yetkileri dahilinde ulaşabilmesi ve dokümanda değişiklik yapıldığında ilgili kişilerin değişiklik hakkında bilgilendirilmesi (dağıtım matrisine uygun olarak) sağlanmaktadır. Sistemde yer alan aktarım fonksiyonu ile mevcut dokümanlar tek tek ya da topluca sisteme aktarılabilmektedir. Dokümanlar elektronik ortamda kullanıcıların alışkın oldukları Word, Excel, Visio, Powerpoint, PDF veya başka formatlarda hazırlanabilmekte ve güncellenebilmektedir. Doküman İlavesi, Doküman Revizyonu ve İptali işlemlerine ait talepler sistemde izlenmekte, tüm yetkili onaylar alınana kadar hazırlanan bu dokümanlar tamamen taslak olarak tutulup diğer kullanıcıların kullanımına kapalı olmaktadır. Dokümanın sistemde hangi statüde beklediği, dokümanların özet listeleri, dağıtıma gönderilen kişilerin dokümanları okuyup okumadıkları gibi pek çok farklı alanda raporlar elde edilebilmektedir. Uygulama tamamen parametrik yapıda olup, kullanıcıların satıcı firmaya bağımlı olmadan kolaylıkla yeni doküman grupları eklemeleri ve düzenlemeleri mümkündür.

 

2.1. Kontrollü Kopya Yönetimi

Kurum içinde elektronik dağıtım yapılamayan dağıtım noktalarına verilecek kağıt baskıların izlenebildiği ve raporlarının alınabildiği modüldür. Bu dağıtım noktaları sistemde tanımlandıktan sonra, dokümanlarınızı oluştururken hangi dağıtım noktasına kaç nüsha kağıt baskı verilecekse bu bilgilerin girişi yapılır. Dağıtım Sorumlusuna sistem mail üretir. Doküman Bazında, Doküman Grubu Bazında ve Dağıtım Yeri bazında sistemden raporlar elde edilebilmektedir. Bu modül Doküman Yönetimi modülü kapsamında olup ayrıca bir ücrete tabi değildir.

 

2.2. Kalite Kayıtları Yönetimi

Sistemde kullanılan boş formlara bu modülde işlerlik kazandırılmaktadır. Aylık Atık Takip Formu, Laboratuar Analiz Formu vb. formlar Kalite Kayıtları modülünde doldurularak şirket içerisinde dağıtımı sağlanabilmektedir. Sistem otomatik bir numara vererek bu formların dağıtılmış hallerini saklamaktadır. Kalite Kaydının kodu, oluşturulduğu/revize edildiği tarih ve kişi, açıklaması gibi bilgilerin istatistiğine arama butonları yardımıyla ulaşılabilmektedir. Bu modül Doküman Yönetimi modülü kapsamında olup ayrıca bir ücrete tabi değildir.

 

 

 

 1. Dış Müşteri Şikayetleri

Müşterilerin/tedarikçilerin şikayetlerini bildirdikleri, şikayet kayıtlarının açıldığı ve takip edildiği modüldür. Sisteme girilen şikayet kaydı istenirse belirlenen kişi ya da kişilerce onaydan geçirilerek açılabilmekte, böylece açılan her şikayetin gerçekten şikayet olup olup olmadığının kontrolü sağlanabilmektedir. Şikayet kaydı açıldıktan sonra Problemi çözecek kişi/kişiler bu şikayet bildirimi ile ilgili Gelişme Raporu (Acil alınan önlem) girmektedirler. Şikayet bildirimleri ile DÖF entegre çalıştığı için aynı zamanda gelişme safhasında şikayet kaydı DÖF e aktarılabilmektedir. İstenirse de şikayet kaydı için kök neden çalışmaları yapıp, çözüm için ilgililere aksiyon açılabilmektedir. Şikayet kaydının kapatılması için Kapatma sorumlusuna mail olarak gönderilir. Kullanıcılara giden tüm maillerde yapılacak işlemin linki bulunmakta, linki tıkladıklarında direk olarak yapmaları gereken işlemin sayfasına yönlendirilmektedirler. Bu da kullanıcıya sistemi uygulama açısında büyük kolaylık sağlamaktadır. Girilen tüm verilerin Raporları ve Grafiklendirmesi Sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu bilgiler Excel ortamına da aktarılabilmekte, böylece Sisteme girilen bilgiler istenildiği gibi yönetilebilmektedir.

 

 1. İç Müşteri Şikayetleri

Çalışanların şikayetlerini bildirdikleri, şikayet kayıtlarının açıldığı ve takip edildiği modüldür. Sisteme girilen şikayet kaydı istenirse belirlenen kişi ya da kişilerce onaydan geçirilerek açılabilmekte, böylece açılan her şikayetin gerçekten şikayet olup olup olmadığının kontrolü sağlanabilmektedir. Şikayet kaydı açıldıktan sonra Problemi çözecek kişi/kişiler bu şikayet bildirimi ile ilgili Gelişme Raporu (Acil alınan önlem) girmektedirler. Şikayet bildirimleri ile DÖF entegre çalıştığı için aynı zamanda gelişme safhasında şikayet kaydı DÖF e aktarılabilmektedir. İstenirse de şikayet kaydı için kök neden çalışmaları yapıp, çözüm için ilgililere aksiyon açılabilmektedir. Şikayet kaydının kapatılması için Kapatma sorumlusuna mail olarak gönderilir. Kullanıcılara giden tüm maillerde yapılacak işlemin linki bulunmakta, linki tıkladıklarında direk olarak yapmaları gereken işlemin sayfasına yönlendirilmektedirler. Bu da kullanıcıya sistemi uygulama açısında büyük kolaylık sağlamaktadır. Girilen tüm verilerin Raporları ve Grafiklendirmesi Sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu bilgiler Excel ortamına da aktarılabilmekte, böylece Sisteme girilen bilgiler istenildiği gibi yönetilebilmektedir.

 

 1. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF)

Firma içinde tespit edilen uygunsuzlukların ya da İyileştirmelerin takibinin yapıldığı modüldür. Bu modül Denetim Faaliyetleri ile entegre çalışmaktadır. Uygunsuzluk/iyileştirme tespit edilip sisteme girişi yapıldıktan sonra yine istenirse onaya gönderilebilmekte ve onaydan geçtikten sonra DÖF açılmaktadır. Düzeltici Önleyici Faaliyet veya iyileştirici faaliyet belirlendikten sonra Problemi çözecek kişi/kişiler Gelişme Raporu girmekte ve sırasıyla Kök Neden analizi yaparak, Aksiyonlar Planlayabilmektedirler. Planlanan Aksiyonlar işi yapması gereken kişiye yine her zamanki gibi mail ile bildirilmektedir. Bu kişiler maildeki linki tıkladıklarında sisteme direk olarak bağlanarak yapmaları gereken işlemi ekranlarında görebilmektedirler. Girilen tüm verilerin Raporları ve Grafiklendirmesi Sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu bilgiler Excel ortamına da aktarılabildiği için Sisteme girilen bilgiler istenildiği gibi yönetilebilmektedir.

İşlem kaynakları, kök nedenler ve uygunsuzluk kategorileri kurum tarafından belirlenebilmektedir. G8D raporu çıktı olarak alınabilmektedir.

 

 1. Denetim Faaliyetleri

Bu modülde İç ve Dış Denetimler takip edilebilir. Denetimler grup veya dönemsel olarak tanımlanabilmekte, bunların altınada bu dönemde yapılacak veya bu grup altında yapılacak denetimler tanımlanabilmektedir. Denetimler tanımlandıktan sonra Baş denetçi tarafından Denetim Detay Planı yayınlanır ve Denetim Bulguları girildikten sonra sistemde Denetim Raporu otomatik olarak oluşturulup yayınlanarak, Denetim iş emri kapanır. Denetim Faaliyeti ile DÖF ve aksiyon yönetimi modülleri entegre olarak çalışabilmekte, bulunan uygunsuzluklar sistemde DÖF’ e veya Aksiyon a dönüştürülebilmektedir. Denetim Faaliyeti ile ilgili farklı formatlarda raporlar alınabilir, Tüm Denetimlerin iş emirlerine ve tarihçelerine bu raporlardan ulaşılabilir. Yönetim Sistemi bazında soru havuzu oluşturulabilmekte ve bu havuzdan seçim yapılabilmektedir. Denetim sorularına puan verilebilmekte ve sorulara ağırlık verilebilmektedir.

 

 1. Genel Aksiyon Yönetimi ve YGG

 

7.1. Genel Aksiyon Yönetimi

Aksiyon Yönetimi, bir iş ile ilgili (Toplantı, Proje Yönetimi vb.) termin tarihinin, işi yapacak kişinin ve görevinin planlanarak takibinin yapıldığı modüldür. Aksiyon Planı yapıldıktan sonra Aksiyonla ilgili istenildiği kadar İş Planı yapılabilmektedir. Tanımlanan İş Planları Aksiyon olarak kişilerin maillerine düşmekte yine bu maillerdeki linki tıklayarak kullanıcılar direk işi tamamlayacakları yere yönlendirilmektedirler. Aksiyonların İş Planları yapılırken Bütçe Planlarını da yapılabilmekte ve Etkinlik Yüzdeleri tanımlanabilmektedir. Projenin İş Planları bazında fiili tamamlanma yüzdesini sistem otomatik olarak hesaplamaktadır.  Ana Aksiyonlar ve bu aksiyonların İş Planları bazında raporlar elde edilebilmektedir.

 

7.2. Yönetimin Gözden Geçirmesi

Bu modülde Yöneticiler Müşteri Şikayetleri, DÖF, Denetim, Genel Aksiyonlar, kişiler ve bölümler bazında planlanmış ve geciken İşleri rapor şeklinde görebilmektedirler. Böylece tek, tek modülleri taramaktansa sistem otomatik olarak modüllerdeki verileri tarayarak istenilen bilgileri Yöneticin karşına getirir.

 

 1. Kalibrasyon ve Doğrulama

İç ve Dış Kalibrasyonların, doğrulamaların iş emri bazında takip ederek raporlarının alındığı modüldür. Donanımlar sisteme tanımlandıktan sonra her kalibrasyon iş emri olarak takip edilmekte ve aylık ya da istenilen periyotlarda toplu olarak iş emri üretilebilmektedir. Her iş emri oluştuğunda Kalibrasyon Sorumlusuna ve Cihaz Sorumlusuna sistem mail üretir. Kalibrasyon Sorumlusu sonuçları sisteme girdikten sonra bu verileri ve Master Planları rapor olarak elde edebilmekte ve bu raporlar Excel e de aktarılabilmektedir.

 

 1. Eğitim

Şirket içinde ve dışında gerçekleşen Eğitimlerin tanımlanarak takibinin sağlandığı modüldür. İstenirse eğitim talebi yapılabilmekte ve onaydan sonra eğitim planlaması yapacak kişi onaylanan eğitim taleplerini eğitim planına dahil edebilmektedir. Yapılan eğitimlerin eğitimcileri, katılımcıları ve yerleri ile birlikte sisteme tanımlandıktan sonra,  Eğitimci tarafından eğitime katılması gereken kişilere mail ile duyuru yapılabilmektedir. Eğitim Koordinatörü tarafından eğitimlerin sonuçları sisteme girildikten sonra, istenilen tüm detaylarda Eğitim Raporları sistem tarafından oluşturulmaktadır. Eğitimler ile ilgili etkinlik değerlendirmesi yapılması istenmesi durumunda, etkinlik değerlendirmesi yapacak kişiye zamanı geldiğinde işi yapması için mail ile görev gitmektedir. Eğitim erteleme ve İptal işlemleri de nedeni girilerek yapılabilmektedir. Ünvanlar bazında eğitim ihtiyacı tanımlanabilmekte ve belirli bir kişinin ünvanı dolayısıyla hangi eğitimleri daha alması gerektiği raporlanabilmektedir.

 

 1. Anket İşlemleri

Kurum içinde çalışanlara yönelik ihtiyaç duyulabilen her türlü anket sistemde oluşturulabilir. Örneğin Personel Memnuniyet Anketi, Yemekhane Anketi, Servis Anketi vs. Oluşturulan anketlerde kullanıcıların verdikleri cevapların gizliliği sağlanabilmektedir. Kullanıcıların doldurmaları gereken anket otomatik olarak maillerine düşmekte, mailindeki sayfayı doldurduklarında bu bilgiler yine otomatik olarak sisteme işlemektedir. Toplanan tüm verilerin rapor ve grafik şeklinde değerlendirilmesi sistem tarafından otomatik olarak sağlanmaktadır. Anket sorularına puan ve ağırlık verilebilmektedir.

 

 1. Çevresel Boyutlar ve Etkiler (Çevre Risk Yönetimi)

Bu modülde Çevre üzerinde etkisi olan boyutları ya da uygunsuzlukları ortaya çıkarmak için belirlenen yöntem ve formlar takip edebilir, yapılan faaliyet sonuçlarının boyutlara olan etkilerini gözden geçirebilir ve eylem planlarınızı bu doğrultuda oluşturabilirsiniz. Çevre formları Yasal gerekliliklerle bağlanabilmekte, bu forma tespit edilen veriler girildiğinde sistem Çevresel Boyutların Büyüklüğünü otomatik olarak hesaplamaktadır. Çevresel Boyutların Büyüklüğünde çıkan sonucu göre Önlemler ile Doküman, DÖF ve Aksiyon modülleri arasında entegrasyon kurulabilmekte, İş Planları oluşturulabilmektedir. Çevre Değerlendirme formları istenilen aralıklarda revize edilebilmekte, detayları ve revizyonları tek bir rapordan görülebilmektedir.

 

 1. İş Güvenliği Risk Yönetimi

İşçi Sağlığı ve Güvenliği açısından işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin ve risklerin analiz edilerek mevcut kontroller yoluyla değerlendirilmesi sağlanarak işlemlerin takip edildiği modüldür. Oluşturulan Risk Formuyla Yasal gereklilikler bağlanabilmekte ve girilen veriler sonucunda Risk büyüklüğünü sistem otomatik olarak oluşturmaktadır. Risk Büyüklüğünde çıkan sonuca göre Önlemler ile Doküman, DÖF ve Aksiyon modülleri arasında entegrasyon kurulabilmekte, İş Planları oluşturulabilmektedir. Tüm Riskler tek bir rapordan görülebilmekte, Önlemler ve Riskler istenilen periyotlarda revize edilebilmektedir.Önlemler ve Riskler istenilen periyotlarda revize edilebilmektedir.

 

 1. Öneri

Öneri taleplerinin yapılması, değerlendirilmesi,  öneri ile ilgili bir uzmanın atanması, önerinin gerçekleşmesi ile ilgili kişilere aksiyonların tanımlanması ve öneri ile ilgili aksiyonlar tamamlandıktan sonra önerinin puanlandırılması sürecini yönetmektedir.

Önerilerin reddedilmesi durumunda öneriyi yapanlara bilgi verilmektedir.

Öneri sahibi isterse reddedilen önerisi için itiraz edebilmektedir.

Öneri veren departmanlar, verdikleri öneri sayıları, öneri veren kişiler ve verdikleri öneri sayıları ve puanları raporlanmaktadır.

 

 

 

 1. Bilgi Yönetim Sistemi Risk Yönetimi

 Varlık tipleri, Varlık grupları varlıklar,Tehditler ve açıklıklar tanımlanmakta varlık grupları ve istenirse varlık bazında risk değerlendirmeleri yapılabilmektedir.

Risk değerlendirmeleri versiyon bazında izlenebilmekte ve grafiksel olarak raporlanabilmektedir. Risk değerlendirmeleri ile yapılan kontroller izlenebilmektedir.

Karlık gruplları bazında kullanıcı tanımlı özellikler verilebilmekte ve bu özellikler varlıklar üzerinde tanımlanabilmektedir.

İstenirse mevcut kontrollere ilave olarak kullanıcı tanımlı kontroller tanımlanabilmektedir.

Değişik kriterlere göre varlıklar ve risk değerlendirmeleri ile ilgili sorgulamalar yapılabilmekte, sorgu sonuçları excel raporu olarak alınabilmektedir.

Başlangıç SOA raporu ve istenildiği anda güncel SOA raporu alınabilmektedir. İstenirse SOA raporları Doküman Yönetimi modülüne aktarılarak elektronik onay ve dağıtım işlemi yapılabilmektedir.

Riskler süreç ve hizmetlerle ilişkilendirilebilmekte, süreç bazlı ve hizmet bazlı riskler sorgulanabilmektedir.

 

 1. Ulusal Atık formu Yönetimi

Daha önce kurum içerisinde birşekilde toplanmış tehlikeli ve tehlikesiz atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından sevk edilmesi sürecini yönetmektedir. Girilen bilgilerden sorgulamalar yapılabilmektedir.

Bu modülde atık türleri, H kodları, bertaraf Yöntemleri, geri kazanım yöntemleri ve fitmalar tanımlanabilmektedir. Firmaların hangi tür atıklarla ilgili lisanslarının olduğu tanımlanabilmektedir.  Tehlikeli atık ve tehlikesiz atık formları doldurulabilmektedir. Daha sonrada değişik kriterlerden sorgulamalar yapılabilmekte ve rapor alınabilmektedir. Atık yönetim planları oluşturulabilmektedir

 

 1. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF)

Bu modülde  Tedarikçilerden gelen orjilan MSDS formları bilgileri yazılıma girilerek, firma içerisinde girmesi gereken görüş alınması gerekli noktalara gitmesi sağlanır ve bu görüşer doğrultusunda, ilgili tehlikeli madde için MGBF otomatik olarak hazırlanır ve çıktısı alınabilir.

Tehlikeli maddeler için tehlike sınıfları, parlama noktaları , taşıma sınıfları kullanıcı firma tarafından tanımlanabilmektedir. Bu kırılımlarda  veya saklandıkları yerlere göre tehlikeli maddeler sorgulanabilmektedir.

Tedarikçiden gelen revize MSDS firmları da yazılım içerisinde yönetilmektedir. MGBF larının eski versiyonları da sistemde tutulmaktadır.

 

 1. FMEA

Tasarım ve  Prosesler sırasında oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin ve risklerin analiz edilerek mevcut kontroller yoluyla değerlendirilmesi sağlanarak işlemlerin takip edildiği modüldür. Oluşturulan Risk Formuyla Yasal gereklilikler bağlanabilmekte ve girilen veriler sonucunda Risk büyüklüğünü sistem otomatik olarak oluşturmaktadır. Risk Büyüklüğünde çıkan sonuca göre Önlemler ile Doküman, DÖF ve Aksiyon modülleri arasında entegrasyon kurulabilmekte, İş Planları oluşturulabilmektedir. Tüm Riskler tek bir rapordan görülebilmekte, Önlemler ve Riskler istenilen periyotlarda revize edilebilmektedir.Önlemler ve Riskler istenilen periyotlarda revize edilebilmektedir.

 

 

 1. Olay Bildirimi

Kurumdaki  İş Sağlığı ve İş güvenliğini(İSİG) ilgilendiren İş kazası ve Ramak Kala bildirimlerinin yapıldığı,  Bilgi güvenliği(BG)  ile ilgili  olay ve ihlallerin bildirildiği ve bu bildirimlerle ilgili sürecin yönetildiği bir modüldir.

Bildirimlerle ilgili bir ekip oluşturulmakta, bu ekibin çalışma yapması istenmektedir. Buekib bildirimle ilgili anlık çözüm üretebileceği gibi  isterse ve gerekli görürse,  DÖF ve aksiyon açabilmektedir. Böylelikle  bildirim ile ilgili iyileştirme çalışması yapılaması sürecini başlatabilmektedir.

Tüm işlemler bittiğinde de istenirse yapılan çalışmalarla ilgili süreç kapatılmadan önce onaya gitmekte ve ilgilinin onayından sonra bildirim süreci sonlandırılmaktadır.

Onay verecek ilgili yapılan çalışmalardan tatmin olmaz ise süreci tekrar bildirim ile ilgili çalışma yapması için atanan ekibe döndürebilmektedir.

İSİG ve BG bildirimlerinin yapıldığı bildirim formunda bulunan kullanıcı tanımlı alanlar sayesinde  kullanıcının istediği alanlar imkanlar dahilinde eklenebilmektedir. Süreç içerisinde oluşan verilerden raporlar alınabilmektedir.

 

 1. Çağrı Merkezi

Tüketicilerden  gelen tüm çağrıların alındığı, tüketicilerle yaplan iletişimlerin kayıt altına alındığı modüldür. Alınan herhangi bir tüketici kaydı çağrı merkezi operatörü tarafından  veya istenirse otomatik olarak dış müşteri şikayetleri modülünde çağrı olarak açılmakta yani işletmeye iletilmektedir. dış müşteri şikayetleri modülü içerisinde şikayet  kapatılma aşamasına geldiğinde şikayeti kapatması öngörülen makam çağrı merkezine izleme aksiyonu  açabilmektedir. Bu izleme aksiyonunda tüketiciye hangi mektubu yollması gerektiğini belirtebilmektedir. çağrı merkezi operatörü de bu doğrultuda tüketiciye yanıt vermektedir. Çağrı merkezi operatörü tüketiciye döndüğünü belirttikten sonra tekrar müşteri şikayetleri modülünde şikayeti kapatması öngörülen makama bilgi gitmekte ve şikayet bu aşamada kapatılmaktadır. Çağrı merkezi modülü içerisinden anlaşmalı kargo şirketine de numune alımı ile ilgili mail yollanabilmektedir.

 

 1. ENSEMBLE – SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ

 

20.0. Genel Özellikler

Ensemble Süreç Yönetim Sistemi, kurumların fonksiyonel odaklı yönetim anlayışından süreç odaklı yönetim anlayışına geçmelerine imkân sağlayan bir araç olarak tasarlanmıştır. Sistem süreç ve performans yönetimi, eğitim ve bilgi paylaşımı amacıyla üst düzey yöneticilerden her seviyede çalışanlara kadar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. Ensemble Süreç Yönetim Sistemi bir kuruluşta mevcut süreçlerin modellenmesi, görsel olarak dokümante edilmesi, süreç performans göstergelerinin belirlenmesi ve yönetilmesi için gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Uygulama Microsoft. NET platformunda tam nesne yönelimli olarak geliştirilmiş olup çok dilli kullanıcı ara yüzüne sahiptir. Uygulama Yeniden Yapılanma (Re-engineering), ISO Belgelendirmesi (ISO 9001:2000 vb.), Toplam Kalite (TQM), EFQM Mükemmellik Modeli, ITIL, COBIT, CMMI, Stratejik Yönetim ve six-sigma gibi yaklaşımları destekleyecek özelliktedir. Ensemble Süreç Yönetimi uygulamamız QDMS Entegre Yönetim Sistemi ve eBA Workflow İş akış Yönetim Sistemi çözümlerimiz ile aynı altyapıyı kullanmakta ve onlarla entegre olarak çalışmaktadır. İstenirse web tabanlı olmak koşuluyla her türlü ERP, HRM, SCM, CRM ve özel kurumsal uygulamalarla da entegrasyon sağlanabilmektedir.

 

Ensemble Süreç Yönetim Sistemi Baz Modül, Sistem Mimarı, Süreç Modelleyici ve Süreç Yönetim Portali uygulamalarından oluşmaktadır.

 

20.1.  Sistem Mimarı Uygulaması:

Kuruluşun organizasyon yapısının, süreç hiyerarşisinin ve kullanılacak süreç modelleme yönteminin tanımlanıp yönetildiği uygulamadır. Kullanılacak modelleme yönteminin tanımlanması veya uyarlanması aşamasında süreçleri modelleyecek kullanıcıların uyacağı standartlar ve kurallar bu uygulamada belirlenir. Sistem kullanılacak modelleme yönteminin esnek ve parametrik olarak tanımlanmasına ve uyarlanmasına imkan sağlayan bir yapıdadır. Sistemde istenildiğinde süreçlerin versiyon bazında yönetilebilmesini sağlayan bir altyapı da mevcuttur.

 

Modelleme yönteminin tanımlanması kapsamında;

 • Süreç Tiplerinin tanımlanması,
 • Süreç Adım Tiplerinin tanımlanması,
 • Süreç Hiyerarşisinin tanımlanması,
 • Süreç bazında görüş, kontrol, onay ve yetki matrislerinin tanımlanması,
 • Kullanıcı tanımlı alanların ve özelliklerinin belirlenmesi,
 • Süreç ve Süreç adım tiplerine ait görsel simgelerin belirlenmesi,
 • Süreç ve Süreç adım tiplerine ait kullanıcı tanımlı alanların ilişkilendirilmesi,
 • Organizasyon birimlerinin tanımlanması,
 • Kaynakların tanımlanması,
 • Yetkinliklerin tanımlanması
 • Statik dokümanların tanımlanması
 • Kaynak gruplarının tanımlanması,
 • Kurumsal risklerin tanımlanması yer almaktadır.

 

 

20.2. Süreç Modelleyici Uygulaması

Süreçlerin görsel olarak modellendiği kullanıcı bilgisayarlarında çalışan uygulamadır. Süreç çizerleri Sistem Mimarı uygulaması ile sisteme tanıtılan hiyerarşi ve modelleme yöntemini kullanarak süreçleri görsel olarak modelleyerek gerekli verileri sisteme tanıtabilmektedir. Uygulama öğrenmesi ve kullanımı kolay görsel bir çizim ara yüzü içermektedir. Bu ara yüz yardımıyla görsel süreç modelleri ve birbirleri arasındaki ilişkiler çok seviyeli ve etkileşimleri açıkça görülebilen bir şekilde hazırlanabilmektedir. Sistem dikey veya yatay İşlevsel Akış Şeması (Swimline) , Akış Şeması (Flowchart) ve buna benzer formatlarda görsel süreç haritaları oluşturulmasına uygundur. Sistemde hazırlanan görsel süreç modelleri; süreç sahipleri, sorumlu kişiler, kaynaklar, dokümanlar, mevzuat, riskler, süreç performans göstergeleri, kaynaklar, pozisyonlar, departmanlar vb. gibi süreci tanımlayan her türlü bilgi (=süreç standartları) ve referans bilgileri içerebilmektedir. Versiyon izlemenin aktif olması durumunda hazırlanan veya güncellen süreç haritaları sistemde tanımlı kişilere görüş isteme, kontrol veya onay amacıyla bu uygulama üzerinden gönderilmekte ve ilgililer e-posta ile bu konuda bilgilendirilmektedir. Süreç bilgileri veritabanı olarak adlandırılabilecek bu bilgiler sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir. Bu sayede süreçler ve süreç verileri arasındaki kopukluk ve eksiklikler görülebilmektedir. Bu bilgiler İnsan Kaynakları bakış açısıyla da değerlendirilerek süreç yönetimi yaklaşımına geçiş nedeniyle görev tanımları ve departmansal sorumluluklar gözden geçirilip bu doğrultuda revize edilebilmektedir.

 

20.3.  Gösterge Yöneticisi Uygulaması

Süreç performans göstergesi altyapısını oluşturan parametrelerin ve performans göstergelerinin tanımlanıp yönetildiği modüldür.

Gösterge altyapı parametreleri kapsamında;

 • Gösterge gruplarının liste veya hiyerarşi olarak tanımlanması,
 • Gösterge raporlama dönemlerinin(periyotların) tanımlanması,
 • Gösterge ölçü birimlerinin tanımlanması,
 • Gösterge tiplerinin tanımlanması,
 • Gösterge boyutlarının tanımlanması,
 • Gösterge değerlendirme kriterlerinin tanımlanması yapılır.

Bu parametrelerin tanımlanmasının ardından her bir performans göstergesine ait bilgilerin nasıl elde edileceği, gösterge sorumluları, veri giriş sorumluları ve grafik özellikleri tanımlanır. Göstergeye ait hedef, alarm, uyarı ve gerçekleşme verileri birkaç değişik yöntemle girilebilir. Bunlar elle giriş, bir formül yardımı ile başka göstergelerden hesaplama ve veritabanlarından alma olarak sıralanabilir. Sistem her türlü veritabanına OLE DB veya ODBC ile bağlanarak veri alabilir. Access, MS SQL Server, Oracle veri tabanları başta olmak üzere her türlü ilişkisel ve OLAP veritabanlarından veya veri ambarlarından zamanlanmış görevler tanımlanarak periyodik olarak veri alınabilmektedir. Gösterge yöneticisinde tanımlanan performans göstergeleri kullanıcının serbestçe tanımlayıp değiştirebildiği gruplar altında kategorize edilerek kolayca yönetilebilmekte, süreç haritalarında ilgili süreç adımına referans olarak tanımlanabilmektedir. Performans göstergeleri istenirse grafik ve rapor olarak görüntülenebilmektedir.

 

20.4. Süreç Yönetim Portali

Süreç modelleyici ile oluşturulmuş görsel süreç haritalarının web ortamında paylaşımı, süreç performans göstergelerinin güncel durumunun izlenmesini, süreçler ile ilgili aksiyonların planlanması, izlenmesi ve görüşlerin paylaşılmasını sağlayan intranet tabanlı bir süreç yönetim ortamıdır.  Süreç Yöneticisi modülü ile süreç haritaları eğitim ve görev değişikliklerinde de kurum içi oryantasyon amacıyla kullanılabilmektedir. Süreç Yöneticisi eğer ilişkilendirilmiş ise, süreç faaliyetlerinin gerçekleştirildiği web tabanlı uygulamaların başlatılması için bir ara yüz olarak da kullanılabilmektedir. Kullanıcılar süreçler ile her türlü bilgi (süreç sahibi, sorumlular iş adımları, kaynaklar vb.) performans göstergesi, doküman ve diğer bilgilere süreç yöneticisindeki görsel modeller ve ilişkili linklerden ulaşabilmekte, isterlerse web tabanlı olmak koşuluyla süreçlere atanmış iş akışlarını (workflow) başlatabilmekte veya tanımlanmış kurumsal uygulamalara ulaşabilmektedir. Süreçlerle ilgili performans göstergelerinin durumunu dönemsel bazda grafiksel olarak izlenebilmektedir. Sistem süreç performans göstergelerinin, hedeflerini de dikkate alarak, belirlenmiş uyarı ve alarm eşiklerini otomatik olarak kontrol ederek trafik ışığı mantığında görsel uyarılar üretebilmektedir. Sistem verileri manuel girilen göstergeler için veri giriş sorumluluklarına hatırlatma, ardından da gecikme mailleri gönderebilmektedir. Versiyon izlemenin aktif olması durumunda ilgili kişilerin görüş, kontrol veya onayına gönderilen süreç haritalarına bu kişiler tarafından portal üzerinden erişilerek gerekli işlemler yapılabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

QDMS VE ENSEMBLE FAYDALARI

QDMS – Entegre Yönetim Sistemi ve Ensemble süreç Yönetim Sistemi’’    nin kuruma ve çalışanlara kazandıracağı faydalar

Kurumsallık

Kurumun süreç haritaları yaşayan süreçler haline gelecektir. Süreç bilgileri veritabanında tutulacağından, süreçler kolay bir şekilde yönetilebilir, izlenebilir ve süreçlerle ilgili iyileştirme faaliyetleri izlenip yönetilebilecektir. Bu sayede süreç odaklı bir kurumsal yönetim altyapısı oluşacaktır.

Kurumun yönetim sistemleriyle ilgili tüm dokümanları ana sunucuda olacak, Hangi dokümanların kimler tarafından revize edileceği, kimlerin onayından sonra, kimlere dağıtılacağı, bu dokümanları kimlerin görüp, kimlerin yazdırabileceği kurumsal olarak tanımlanacağı için tüm dokümanlar tanımlı bir kurumsal yapı içerisinde yönetilecektir. Dokümanlar kişisel bilgisayarlarda olmayacağı için kişilere olan bağımlılık ortadan kalkacaktır.

Müşteri şikayetleri,  düzeltici önleyici faaliyetler, denetim, kalibrasyon anket, eğitim tanımlanan kurumsal yapı çerçevesinde yönetilecektir. Toplantılarda alınan kararlar, periyodik veya periyodik olmaya tüm aksiyonlar, kurumun tanımlayacağı zaman hedefli tüm aksiyonlar buradan yönetilebileceği için oluşan bu veriler kurumsal veritabanında tutulacak, yetki dahilinde anlık bilgiler ve geçmiş bilgiler sorgulanabilecektir. Herkesin aynı anda aynı verilere ulaşması, rapor ve grafiklerle alması sağlanacaktır.

Birden fazla Yönetim sistemi tek bir çatı altında entegre bir şekilde yönetilebilecektir. Kurumun yeni bir yönetim sistemine sahip olmak istemesi durumunda yazılım mevcut modülleri yeni yönetim sistemi içinde kullanılabilecektir.

Uygunsuzluk kategorileri, Şikayet kategorileri, denetim tipleri, rapor formatları v.b gibi bilgiler kurumsal olarak tanımlanabilecektir. Süreçler çalışırken oluşan veriler analiz yapılabilecek şekilde saklanabilecektir.

Günlük faaliyetlere tek ve tutarlı bir ara yüz üzerinden ulaşılması sağlanacaktır.

Süreç Haritaları, prosedür ve talimatlar tek bir çatı altında toplanacağından bireylerin şirket oryantasyonları çok kolaylaşacaktır.

 

Maliyet Azaltma

Yönetim sistemleri ile ilgili tüm faaliyetler (Süreçler, Dokümanlar, Şikayetler, Düzeltici önleyici faaliyetler, denetim faaliyetleri, kalibrasyon ve anket ve eğitim faaliyetleri) elektronik ortama taşınacağından kağıtlar ortadan kalkacaktır. Kağıt kaybolma riski ortadan kalkacak ve süreçler hızlanacaktır.

İş yapma süresi azalacağından, Süreçler akarken ve sonlandıktan sonra alınan rapor ve grafiklerin hazırlanması için ilave bir çalışma yapılmayacağından, büyük oranda iş gücü tasarrufu sağlanacaktır.

Filtrelemeler kullanılarak binlerce değişik rapor ve grafik alınabildiğinden uzman kişiler ve yöneticiler istedikleri bilgilere çok çabuk ulaşabilecekler ve rapor hazırlamak için uzun saatler hazırlamalarının önüne geçilecektir. Böylelikle uzmanlar gerçekten kendiişlerine zaman harcayacaklar ve motivasyonları artacaktır.

 

Yönetimsel İyileşme İletişim

Süreç bazlı yönetim için gerekli altyapı oluşacaktır. Süreçlerin birbiriyle ilişkisi daha kolay anlaşılacaktır. Süreçlerle organizasyon arasındaki ilişki netleşecektir.

Yazılım çalışırken ilgililerine otomatik görev atamaları yapılacak ve atanan görevlerin zamanında yapılıp, yapılmadığı program tarafından izlenecek, geciken görevlerle ilgili kişiler ve yöneticileri otomatik uyarı sistemi vasıtasıyla uyarılacaktır.

Yazılım zengin bir raporlama ve sorgulama olanağı sunduğundan, ihtiyaç duyulabilecek anlık ve geçmiş bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılacaktır.

Görev atamaları, bilgilendirmeler ve gecikme bildirimleri ilgili kişilerin e-postalarına da yapılacağı için,  yazılıma girmeden e-postalarından işlem yapabileceklerdir.

Bilgiler kurumsal veritabanında saklanacağından kurumsal hafıza oluşacak, yazılım Internet tabanlı olduğundan kişilere yetki verilirse şirket dışından dahi yazılımı kullanabileceklerdir.

Yazılım içerisinde modüllerin birbiriyle entegrasyonu sayesinde, süreç haritaları üzerinden sürecin herhangi bir adımına Düzeltici önleyici faaliyet(DÖF),  Denetim açılabilecek, Herhangi bir süreç adımına aksiyon tanımlanabilecektir. Herhangi bir müşteri şikayeti süreci içerisinden DÖF açılabilecektir. Ankette verilen bir yanıt için İç müşteri şikayeti açılabilecek, istenirse de bu şikayet DÖF’ e dönüştürülebilecektir.

Süreç Haritaları üzerinden Şikâyetlere, DÖF lere, Denetim kayıtlarına, Süreç olgunluk anketlerine, Süreç risklerine, Süreç göstergelerine(KPI), süreç kaynaklarına, girdilerine, çıktılarına ulaşılabilecektir. İstenirse hangi rollerin hangi süreçlerde, hangi departmanların hangi süreçlerde tanımlı olduğunu sorgulayabilecektir.

Süreç performanslarını izlemek ve yönetmek kolaylaşacaktır.

Değer katmayan faaliyetleri ayıklanmasını ve değer katan faaliyetlere odaklanılmasını kolaylaştıracaktır.

Yeniden yapılanması gereken süreçleri belirlenmesi suretiyle etkinliğin ve müşteri memnuniyetinin artırılması sağlanabilecektir.

 

Bilgi Erişimi ve güvenliği

Doküman görme ve yazdırma işlemleri yetki dâhilinde olacağı için herkes her dokümanı okuyamayacak veya yazdıramayacaktır.

Kişiler yalnızca kendilerine tanımlanan fonksiyonları kullanabileceklerdir.

Müşteri şikayetleri, DÖF, Denetim, aksiyon yönetimi v.b kayıtlarına yalnızca yetkisi olan kişiler işlem yapabileceklerdir.

QDMS İLE DİĞER ÜRÜN KIYASLAMALARI

QDMS’ in Diğer Benzer Uygulamalara göre farklılıkları:

 

1- QDMS Entegre Yönetim Sistemi her türlü doküman formatını desteklemektedir (Word, Excel, Powerpoint, Visio, movie,  v.b gibi).

2- Word, Excel ve Visio Dokümanların, Üst bilgi ve Alt Bilgisi’ ne Versiyon no, Revizyon tarihi, hazırlayan, onaylayan gibi istenilen bilgiler değişken olarak tanımlanabilmekte,  bu bilgiler değiştiği anda  dokümanın içinde de bu bilgilerin son değerleri otomatik olarak güncellenmektedir.

3- Mevcut dokümanlar herhangi bir kes/yapıştır işlemi yapılmadan olduğu gibi uygulamaya aktarılabilmektedir. Böylelikle uygulama hızlı bir şekilde devreye alınabilmektedir. Rakip uygulamalarda mevcut dokümanlar kes/yapıştır ile uygulamaya alınabilmekte, bu da hem yoğun emek gerektirmekte hem de Excel, Powerpoint v.b gibi dokümanlar desteklenmediğinden, bunlar Word haline getirilip sonra kes/yapıştır ile uygulamaya aktarılmaktadır.

4- QDMS de Doküman içerisinde Google’ da olduğu gibi arama yapılabilmektedir.

5- Çok değişik filtreleme özelliğinden dolayı istenilen, aranan dokümanlarta çok hızlı bir şekilde erişilebilmektedir.

6- Doküman gözden geçirme zamanı geldiğinde doküman sorumlusu otomatik olarak uyarılmaktadır.

7- Dokümanlar arasında ilişki kurularak, ilişki kurulan doküman değiştiğinde ana dokümanın sahibi  uyarılmaktadır.

8 – Klasör bazında dokümanlar için numara templere leri tanımlanabilmekte ve doküman numaralarının bu templete lere göre üretilmesi sağlanabilmektedir.

9 – Yayınlanan dokümanlar için, yayınlanan kişilere otomatik okuma görevi atanmakta ve ilgililerin dokümanları oluyup, okumadıkları izlenebilmektedir. İstenirse belirli dokümanlar için anketler hazırlanarak dokümanı oluyan kişilerin bu anketi doldurması istenebilmektedir. Böylelikle doküman okuyanların okuduklarını anlayıp, anlamadığı ölçülebilmektedir.

10-  İstenen dokümanlar için tanımlanan eğitim sorumlusu onay akışına otomatik olarak konulabilmektedir. Böylelikle doküman yayınlanmadan önce ilgililerin dokümanla ilgili eğitim almaları sağlanabilmektedir.

11- Tüm modüllerde her gün,  önceden tanımlanan süreleri aşan gecikmeler için ilgili kişive gecikmenin devam etmesi durumunda ilgili kişinin yöneticisi uyarılabilmektedir.

12- Formlarda, dokümanlar gibi yönetim sistemine dahil edilirken veya revize edilirken görüş, kontrol ve onay akışından geçirilebilmektedir.

13- Uygulamadan yer alan raporlar istenirse kullanıcı tarafından düzenlenebilmektedir. (DÖF gelişme ve sonuç raporları, Denetim raporları, denetim detay planı, denetim raporu, Kalibrasyon raporu, Doküman Özet listesi v.b)

14- Kullanıcılara e-mail ile giden mesajların gövde mesajları istenildiği gibi tanımlanabilmekte, değiştirilebilmektedir. Yeni mesajlar  ilave edilebilmektedir.

15 – Uç kullanıcı bilgisayarlarına herhangi bir program yüklenmemektedir. Program değişiklikleri yalnızca Server a yüklenmektedir. Böylelikle BT grubu için bir iş yükü oluşmamaktadır. Ayrıca bu sayede uygulama çok düşük hızlı hatlar üzerinden bile rahatlıkla kullanılabilmektedir. Uç bilgisayarlara program yükleyerek çalışan uygulamalarda yüklenen program çalışabilmesi için uç bilgisayarların güvenlik ayarlarında düşük seviyede güvenlik tanımı yapılması gerekmektedir. QDMS’ de buna gerek bulunmamaktadır.

16- Kontrollü kopya dağıtımı için istenildiği kadar dağıtım yeri ve sorumlusu tanımlanabilmekte ve dağıtık yapıda kontrollü kopya dağıtımı yapılabilmektedir.

17- Dokümanlar orjinal formatlarında görüntülenebileceği gibi istenirse word, excel dokümanları pdf olarak da görüntülenebilmektedir. (klasör bazında ayar yapılabilmektedir.)

18- Uygulama birden fazla işyeri ve birden fazla yönetim sistemini desteklemektedir.  İstenirse tüm işletme veya yönetim sistemleri için istenirse bir işyeri veya yönetim sistemi için rapor alınabilmekte veya sorgulama yapılabilmektedir.

19-Müşteri şikayetleri ve Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerle ilgili raporlar ve grafikler alınabilmektedir.( En çok olanlar ve zaman boyutlu grafikler) Raporlarda çevrim zamanları raporlanabilmektedir.

20 – Düzeltici önleyici faaliyetlerde DÖF işlem kaynakları ve kök nedenler kullanıcı tarafından istenildiği kadar tanımlanabilmektedir. (sabit değil ) Bu bilgiler kullanılarak esnek analizler yapılabilmektedir.

21 – Müşteri şikâyetleri ve DÖF modülünde Problemler ve uygunsuzluk kategorileri ana ve alt grup olarak kullanıcı tarafından tanımlanabilmekte ve bu bilgiler kullanılarak analizler yapılabilmektedir.

22- Müşteri şikâyeti ve Düzeltici Önleyici faaliyetler süreçlerinde QDMS yalnızca belirli bir akış rotasını zorunlu kılmamakta, rotayı oluşturabilecek onay, açma ve kapama politikaları esnek olarak tanımlanabilmektedir.

23- Uygulama modüler yapıda olup,  Çevre Boyut ve Etki Değerlendirme, İş Güvenliği Risk Değerlendirme, Bilgi güvenliği risk değerlendirme, Genel Aksiyon Yönetimi, Eğitim Planlama gibi ek modüller de bulunmaktadır. Bu yapısı ile sistem Entegre Yönetim Sistemi belgelenmesine ve denetimine uygundur.

24- Çok parametrik bir yapıda olduğu için yönetim sistemlerinde yapılacak değişiklikler uygulamaya kolaylıkla adapte edilebilmektedir.

25- Uygulama görev atamalarını pozisyon, rol  bazında yaptığı için şirket içindeki görev değişiklikleri kolaylıkla uygulanabilmektedir.

26 – Genel aksiyon yönetimi modülü ile topğlantıda alınan kararlar, yönetim projramı hedefleri, uyum programı, projeler ve istenirse periyodik görevler yönetilebilmektedir.

27–Her modülde kullanıcı tanımlı alanlar tanımlanabilmektedir. (Müşteri şikayetleri ve DÖF modüllerinde 65 er alan) İstenirse bu alanlara bilgi girişlerinin zorunlu olup, olmayacağı tanımlanabilmektedir.

28 – Denetim planları, denetim soruları, soru listeleri tanımlanabilmektedir. İstenirse sorulara ağırlık ve puan verdirilebilmektedir. Denetçiler ve yetkinlikleri tanımlanabilmektedir. Denetim sonunda denetim puanı hesaplanabilmektedir.

29- Denetimden istenen süre kadar önce denetçiye ve denetleneceklere  otomatik bilgi verilmektedir.  Denetim Detay planı otomatik olarak oluşmaktadır.(daha önce tanımlanan templete e uygun olarak)

30- Denetim sonunda istenilen kadar buldu girilebilmekte ve bu bulgulara da istenildiği kadar  DÖF ve Aksiyon açılabilmektedir.

31 – Denetim bulguları girildikten sonra denetçi tek tuşa basarak denetim raporunu oluşturabilmektedir. (daha önce tanımlanan denetim raporu şablonuna uygun olarak)

32 – QDMS,  Ensemble – Süreç Yönetimi yazılımımızla entegre çalıştığından, ileride süreçlerin akıllı bir şekilde modellenmesi istendiğinde, Süreç ağacı ve performans gösterge yönetimi altyapısı korunarak  Ensemble – Süreç modelleme ve sistem mimari modüleri alınması yeterli olacaktır. Böylelikle istenirse süreç adımları da  DÖF, aksiyon, denetim açılabilecek, Süreç adımlarına doküman ve performans göstergesi ilişkilendirilebilecektir.

33- Türkiye´de en yaygın ve sektöründe lider olan firmalar tarafından kullanılan Yönetim Sistemi yazılımıdır. Üretim, hizmet, sağlık, turizm,kamu, lojistik sektörlerinde yer alan 400 den fazla şirkette ve 300.000 den fazla uç kullanıcı tarafından başarı ile kullanılmaktadır.

34- Sürekli geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Üzerinde çalışılan ve 2012 yılında çıkarılan yeni versiyonla  ekran ve içerik olarak çoklu dil desteği sağlanmıştır. QDMS, sözlük altyapısına sahip olduğundan  kullanılmak istenilen dil sözlüğü hazırlanıp, QDMS e yüklendiğinde ilgili dil kullanılmaya başlanmaktadır. Bu sayede türkçe alan isimleri, modül isimleri, buton isimleri, mesajlar  da tamamen ilgili firmanın jargonuna göre düzenlenebilmekte, değiştirilebilmektedir.

35- Teknoloji olarak  her türlü web tarayıcılardan kullanılabilmektedir. (Internet Explorer, Crome, Firefox v.b) Bu sayede  ipad gibi tablet bilgisayarlardanda kullanılabilmektedir.

36- 64 bit teknolojisi ile geliştirildiğinden VM(virtual machine) de de çalışabilmektedir. 64 bit sunucuları desteklemektedir. Office 2010 dokümanlarını desteklemektedir.

37-  ORACLE ve SQL Server  Databaselerinde çalışabilmektedir.

38- Her türlü SMTP POP3 uyumlu mail sistemlerine mail atabilmektedir.

39- Dokümanlara database de tutulabileceği gibi istenirse file sistem de de tutulabilmektedir.

40- Bu güne kadar müşterilerimizden hiçbirisi rakip firmalara dönmemiştir. Ancak ; OPET,POAŞ, LINDE GAZ, FORD OTOSAN, KORDSA GLOBAL, DENİZLİ ÇİMENTO, ABB ELEKTRİK,  AXA SİGORTA, KOROZO, SETUR, MONDİ TİRE KUTSAN, ERMETAL, BÜROSİT, ERKALIP, PLASMOT, MAKO,  NUH ÇİMENTO, AKÇANSA, MAURİ MAYA, ODEON TURİZM, NUH YAPI, KARBOSAN, KORTEKS, TURKCELL, MATEL (SEREL), TEKNOSA, ARÇELİK, TOFAŞ, BESLER GIDA ,BORÇELİK, KASTAMONU ENTEGRE, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ,ASİL ÇELİK,  GÖZEN HAVACILIK, ARÇELİK LG, MAURİ MAYA, İPEK KAĞIT  GÖZEN GÜVENLİK  gibi firmalar  daha önce satın almış oldukları  ve kullandıkları yazılımları bırakarak QDMS yazılımını kullanmaya başlamışlardır. (Sarı renkliler Isoftdoc’ dan QDMS’ e, mavi renkliler Artı Kalite’ den QDMS’ e, yeşil renkliler Sharepoint’ den QDMS’ e diğerleri ise değişik yazılımlardan QDMS ‘e geçen müşterilerimizdir.)

41- Güçlü destek hattı ile Yeni modül ve sürüm geliştiren güçlü bir yazılım ekibi.

42 –Başka yazılımlardan QDMS içerisinde, Genel Aksiyon ve DÖF modüllerine kayıt açabilmek için hazır web service ler.

QDMS Hakkında Detaylı Bilgi İçin Bize Yazın,