ENSEMBLE

Süreç, Strateji ve Performans Yönetimi Sistemi

Verimli bir işletme misiniz?

 • Müşteri beklentilerini hızlı ve yüksek kalitede karşılayabiliyor musunuz?
 • Stratejilerinizi hayata geçirebiliyor musunuz?
 • Etkin bir performans ölçüm sistemine sahip misiniz?
 • İşletmenizdeki yetki ve sorumluluklar net mi?
 • Kaynaklarınızı etkin kullanıyor musunuz?

Ensemble = Verimlilik

Ensemble sayesinde;

 • Etkin bir süreç yönetimi
 • Performans Takibi
 • Strateji Yönetimi
 • Kurumsal İyileştirme mümkündür.

İyi yönetilen bir süreç…

 • Müşteri odaklıdır.
 • İşletmeye değer katar.
 • Açıkça sahiplendirilmiştir.
 • Kolay anlaşılır.
 • Düzenli olarak ölçülür.
 • Sürekli iyileştirilir.

Ensemble’ın Bileşenleri

Süreç Yönetimi Modülü Sayesinde

 • Kolay ve hızlı çizim
 • Çok seviyeli modelleme
 • Kulvar çizimi
 • Organizasyon hiyerarşisi
 • Kaynak hiyerarşisi
 • Kaynak havuzları
 • Süreç bilgilerinin veritabanı mantığında sorgulanabilmesi
 • Esnek ve dağıtık yapıların merkezi olarak yönetilebilmesi
 • ISO 9001, ISO 16949 süreç yaklaşımı
 • Kurumsal sistemlerle entegre olarak çalışma,
 • Uyarlanabilir kullanıcı giriş ekranları
 • Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu mümkündür.

Balanced Scorecard Modülü’nün Özellikleri

 • Kademeli skor kart
 • Master skor kart
 • Gösterge referans ve yayılım
 • Strateji haritası
 • Uyarlanabilir rol bazlı ekranlar
 • Rakip ve diğer göstergelerle kıyaslama
 • Parametrik skor kart yapısı
 • Manuel veri giriş ara yüzü
 • Uyarı ve aksiyonlar
 • Fiili gerçekleşmeleri dönemsel değerlendirme
 • Kümülatif değerlendirme
 • Görsel (renklerle) ve kalitatif tanımlamalarla performansı değerlendirebilme
 • Online, Excel, Word vb. raporlar
 • Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu

Stratejik Plan Modülü’nün Özellikleri

 • Stratejik planlama için disiplinli ve sistematik bir altyapı
 • Her aşamada katkı ve katılımın sağlanması
 • Performans sonuçlarının
 • Performans veritabanı oluşturulması
 • Stratejik planın beş yılda bir kez hazırlanan bir belge olmaktan çıkarılıp, sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi

Ensemble’ın Temel Faydaları

 • Mükerrer çalışmaları azaltır.
 • Maliyetleri düşürür.
 • Denetimlerle ilgili zaman kazandırır.
 • Çalışanlarınızın katılımını sağlar.
 • Sistematik performans takibi sağlar.
 • Verimliliği arttırır.