Trio Mobil IoT Çözümleri ile

Fabrikanızın Enerji Tüketimini Anlık Takip Edebilirsiniz

Genel Bakış

  • Çözüm Kapsamı

Üretim tesislerinde birim bazında enerji tüketiminin anlık takibi, ölçülmesi, optimize edilmesi ve ani değişikliklerde alarm üretilmesini sağlar.

  • Neler Yapılabilir?

-Elektrik faturalarının kontrolünü sağlar, fatura hata oranını azaltır.

-Anlık elektrik tüketimi, aktif / reaktif güç tüketiminin, ölçülmesini ve optimize edilmesini sağlar.

-Enerji kalitesinin anlık takibi yapılarak, ani voltaj düşmesi / yüksek voltaj urumlarında alarm üretilmesini sağlar. İş güvenliği için kritik arıza ve riskleri önler.

-Şube, birim, lokasyon bazında tüketim farklılıklarını karşılaştırmalı olarak raporlar, tasarruf ve enerji verimliliği imkanı sunar.

Enerji İzleme Çözümü ile İşletmenizin Kârlılığı Nasıl Artırılır?

Enerji tüketiminizin gerçek zamanlı olarak takibi yapılarak, operasyonel olarak enerji verimliliği sağlanır.

Bağlanın

İşletmenin veya takip edilmek istenen işletme içindeki bir alt kolun veya tek bir makinenin, tükettiği enerji anlık olarak kayıt altına alınır.

Ölçümleyin

Reaktif enerji takibini yapılması ve olumsuz durumlar için istenen alarmların oluşturulması sağlanır.

Yönetin

İstendiğinde hattın Harmonik (opsiyonel) değerleri izlenerek alarmlar kurulabilir.

 Enerji İzleme

  • 7/24 izleme ile açık unutmaları, kayıp ve kaçakları önleme,enerji verimliliği sağlama.
  • Fatura doğrulama
  • Reaktif tüketim analizi ile ceza önleme.
  • Enerji kalite analizi ile voltaj düşmesi, yüksek harmonikler gibi ekipmanlarınıza zarar verecek durumları engelleme.

Tasarruf ve Verimlilik Fırsatları

+ Üretim miktarına bağlı olarak enerji tüketimlerinin analizi ve boşa kullanılan teçhizatların tespiti ile enerji tasarrufu.

+ Yüksek tüketimli makine ve teçhizatın ekipman bazlı izlenmesi ile bakımsızlık vb. nedenlerle ortaya çıkan yüksek tüketimin tespiti.

+ Ekipmanların çıktıkları ve enerji tüketimlerinin karşılaştırılması ile enerji verimliliği tespiti.

+ 24 saat izleme ile ekipman arızalarında anında haberdar olma.

+ Metrekare bazlı tüketim karşılaştırılması ile binaların enerji takibi.

+ Reaktif tüketimlerinin izlenmesi ve cezaların önlenmesi.

+ Faturaların doğrulanması ile hatalı ve yüksek faturaların engellenmesi.

+ Olağandışı tüketimlerin anında tespiti ile kaynakların farklı amaçlarla kullanımını önleme.

+ Voltaj ve enerji kalitesinin analizi ile ekipmanların güvenli kullanımı.