EBA

Belge, Doküman ve İş Akışı Yönetim Sistemi

eBA ile e-Kurum Dönüşümü

E-Kurum dönüşümünü tamamlamış bir kurumda;

 • İş süreçleri maksimum etkinlikte çalışır.
 • Verimlilik en üst düzeydedir.
 • İş süreçleri yönetilebilirdir.
 • Kağıt kullanımı yok denecek kadar azdır.

Güçlü ve Esnek Entegrasyon Kabiliyeti

 • Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon
 • SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi önde gelen ERP sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon imkanı
 • Kurumsal portallar ile web servisleri üzerinden entegrasyon
 • Sharepoint portal ile kuvvetli webpart entegrasyonu
 • ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin ERP sistemlerine entegre edilmesi
 • Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesi
 • Elektronik ortamda mevcut operasyonel sistemlerle iletişim sayesinde hatalı veri girişinin engellenmesi

İş Akışı Yönetim Sistemi’nin Yararları

 • İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
 • Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
 • Süreç maliyetlerinin azalması
 • Süreç odaklı iş yapma anlayışı
 • İş süreçlerinin standardizasyonu
 • İş süreçlerinde takip edilebilirlik
 • Sürükle bırak teknolojisi
 • Minimum kod yazım ihtiyacı

  Doküman Yönetim Sistemi’nin Özellikleri

  • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
  • Güvenli erişim
  • Versiyonlama
  • Sistematik biçimde saklama
  • Profil Formları ile hızlı erişim
  • Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
  • Lokalizasyon desteği

  Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin Özellikleri

  • TS13298 standardına uyumluluk
  • Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumluluk
  • Standart dosya planı uyumluluğu
  • Nitelikli elektronik imza
  • Evrak yönetimi
  • DTVT uyumluluğu
  • e-Yazışma paketi
  • KEP üzerinden yazışma

  eBA Capture ile iyileştirme ve indeksleme özellikleri

  • Görüntü iyileştirme
  • Siyah/Beyaz, renkli, gri tarama ve çevrim
  • Boş sayfa ayıklama
  • Oryantasyon ve eğrilik düzeltme
  • Kirlilik yok etme
  • Çözünürlük ve boyut düzeltme
  • İndeksleme

  eBA Dashboard ile görsel raporlama desteği

  • Kompleks veri yapılarının kolay raporlanabilmesi
  • Karmaşık raporların görsel öğelerle sade ve basit gösterimi
  • Rapor sonuçları üzerinden kolay analiz imkan
  • Kolay ve hızlı tasarım ile anında iş ihtiyaçlarına yönelik görsel raporların oluşturulabilmesi
  • Geniş veri kaynağı desteği ile tüm operasyonel sistemlerden gelen dataların konsolidasyonu