e-İrsaliye

Doruk Yazılım e-İrsaliye süreçleriniz’de yanınızda…

Genel Bakış

Sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlayan e-İrsaliye, işletmelerin verimliliğini artırıyor.

  • Yasal mevzuata uyumlu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen e-irsaliye, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip bulunuyor.

e-İrsaliye ile sevk irsaliyeleri mevzuata uyumlu şekilde elektronik sertifika ile imzalanarak elektronik ortamda iletiliyor, muhafaza ve ibraz ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe göre; e-İrsaliye 01/07/2020 tarihinde e-İrsaliye mükelleflerine zorunlu olacaktır. Fiili geçiş hazırlıklarının başlaması ve zorunluluk tarihine kadar başvuruların tamamlanması gerekmektedir.

  • Daha düşük maliyet

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ederken, kağıt sevk irsaliyelerinin basımı ve hazırlanması gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerden de tasarruf sağlıyor.

e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv gibi, merkezinde GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) bulunur. 213 sayılı VUK gereğince bir irsaliyede yer alması gereken tüm bilgiler e-İrsaliye’de de yer alır.

Özellikler

Kolay entegrasyon

e-İrsaliye uygulaması, işletmelerde kullanılmakta olan diğer yazılımlar, sistemler ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.

Veri güvenliği

e-İrsaliye ile sevk irsaliyelerinin dijital ortama taşınması , bu kayıtların güvenliğini sağlıyor.

Kolay erişim

e-İrsaliye ile dijital ortamda oluşturulan belgelere sistem üzerinden tek tıkla ulaşmak, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırıyor.

Çevre dostu irsaliye süreçleri

e-İrsaliye, kağıt kullanımının sona ermesiyle sağlanan maliyet avantajına ek olarak çevre dostu bir uygulama da sunuyor. İrsaliyelerin elektronik ortama geçmesiyle birlikte işletmelerde kâğıt kullanımı azaltılıyor ve ağaçların kesilmesi önleniyor.

Yasal mevzuata uyum ve güncel yapı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın standartlarına uyumlu şekilde geliştirilen e-İrsaliye, değişen mevzuata göre düzenli olarak güncellenerek sürekli uyumluluk sağlıyor.

e-İrsaliye hakkında detaylı bilgi için bize yazın,