Doruk

Manufacturing Execution System

(MES-1)

Genel Bakış

MES-1 uygulaması saha üretim iş istasyonlarında kaynak olarak sadece personel ya da personel + makine bazlı üretim tarzı ile üretim yapılan işletmeler için uygundur.

 • Uygulama iş emirlerinin oluşturulması ile başlamaktadır. Üretim İş emirleri istenirse ERP sisteminden entegre şekilde gelebilir istenirse manuel olarak uygulama içinden oluturulabilir.
 • Üretim iş emirleri sahada istenirse özel dizaynlar ile referans iş emri kağıtları ile takip edilebildiği gibi kioks ekranlardan kağıtsız olarak da takip edilebilir.
 • İş emirlerinde Mamül ya da yarımamül’ün tüm kendisine uygulanan operasyonel işlemleri, sipariş ya da proje bazlı üretimler için ek bilgiler yer almaktadır.
 • Üretimin iş emirleri karekod ya da barkod ile okutularak takip edilebilir.
 • İş istasyonları aynı zamanda birer masraf merkezi olarak tanıtılarak , personel  ile masraf merkezi eşleştirmeleri yapılabilmektedir.
 • Ürün Rota ,operasyon , istasyon tanımlamaları ERP ile entegre tanımlanabilir ya da uygulamadan açılabilir.
 • Ürün grubu – Rota eşleştirmeleri , Rota – Operasyon eşleştirmeleri , Operasyon – İstasyon eşleştirmeleri , Makina-Operasyon eşleştirmeleri
 • Üretim başlangıçları karekod ‘lu iş emirlerinin okutulması ile başlamaktadır.
 • Personel kendi kartını ve iş emrini okuttuğunda kendi iş istasyonunda bekleyen işler görüntülenmektedir.
 • Üretime başlayan personel kioks ekrandan iş emrine başlama emri verir , duruşları girişini yapabilir ve sonlandırabilir.
 • Üretimi devam eden operasyonlar rotaları takip etmekte ve anlık olarak hangi müşteri siparişinin hangi aşamada olduğu bilgileri alınabilmektedir.
 • Üretimin yarımamül aşamalarında opsiyonel olarak ERP ile entegrasyon kurularak üretim kayıtları aktarılmaktadır. Bu sayede stok dönüşü yapılmaktadır.
 • Üretimin personel ve makine bazında verimlilik analizleri yapılabilmektedir.
 • Hangi personelin toplam çalışma saati , makinelerin toplam çalışma saatleri raporlanabilmektedir.
 • Fason’da yaptırılan iş emirlerinin takipleri yapılabilmektedir.
 • Üretimin standart sürelerden sapmaları analiz edilebilmektedir.
 • Sipariş ve Proje bazında Standart Maliyet hesaplaması yapılabilmekte , Teklif edilen Maliyet ile kesilen Faturaların tutaları ve tahsilatlar aynı ekranda raporlanabilir.
 • Masraf merkezi bazında maliyet muhasebesi birim katsayıları hesaplanabilmektedir.

Doruk MES1 hakkında detaylı bilgi için bize yazın,