kdv iadesi hesaplaması hakkında

By | Uncategorized | No Comments

Öncelikle KDV(Katma Değer Vergisi), ülkemizde hizmet veya stoklu alımları sırasında mal veya hizmeti teslim alanın teslim edilene ödediği tüketim vergisidir. Katma Değer Vergisi’nin içiğinde  indirim  ve mahsubun, satış yapılan son tüketicinin dışında kalan kişilerde verginin yüklenmemesini KDV iadesi sağlar. Yüklenilen kdv ‘nin  taraf, hizmet ya da malı satın alan son tüketicidir. Yüklenilen KDV iadesi bazı durumlarda geçerli değildir çünkü bazı faaliyet türlerinin satışında KDV uygulanmaz veya çok düşük bir oranda uygulanır. Bu durumda satıcılar yüklenilen kısmın  kendinden önceki aşamada meydana gelen alım-satım işleminde KDV’yi yansıtmamaktadır.  Bu şekilde vergi, tedarikçiler üzerinde kalır. Diğer yandan, müşteriler  bazı durumlarda yasal yükümlülükler nedeniyle Yüklenilen KDV’nin bir bölümünü ödemek zorunda değildir. Bu durumda verginin vergi dairesine yatırılması gerekir. İşte, bu gibi durumlarda Yüklenilen KDV iadesi gerçekleştirilir.

Yüklenilen KDV iadesinin, ticaretin meydana geldiği yılın sonuna kadar kullanılabilmesi için kanun değişikliği yapılmış ve 2019 yılı  itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yüklenilen KDV İadesi Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

Yüklenilen KDV iadesi her sektörü kapsamaz. KDV iadesinden yaralanabilecek işlemlerin bazıları şunlardır;

 • Mal ya da hizmet ihracatı
 • Havalimanları ve gemi limanlarında gerçekleştirilen hizmetler
 • Hava limanları ve gemi limanları inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi
 • Petrol arama faaliyetleri
 • Platin, gümüş ve altın arama ve zenginleştirme faaliyetleri
 • Ulusal güvenlikle ilgili hizmetler ve teslimler
 • İhtisas veya ticaret borsaları aracılığı ile yapılacak olan; ürün senetlerinin ilk teslim işlemi
 • Kızılay’a yapılan teslim ve hizmetler ile bu derneğin teslim ver hizmetleri
 • Bakanlık tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine; bu ürünlerin içeriğinde yer alan hammaddelerin teslimi
 • İşyeri ve konutların ilk teslimi
 • Türkiye üzerinden ya da Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık faaliyetleri
 • İhraç ürünleri taşıyan motorlu araçların mazot alımları
 • Büyükelçilik ve konsolosluk gibi diplomatik temsilciliklere yapılacak teslim ve hizmetler
 • Uluslararası kuruluşlara yapılan teslimler ve hizmetler
 • Yabancı devletlerin diplomatik temsilcilik veya konsolosluk çalışanları ile uluslararası kuruluş çalışanlarına yapılan teslimler ve hizmetler
 • Yurtiçi teslimleri KDV’den istisna olan ithal mallar
 • Gümrük vergisinden muaf ya da müstesna olan mallar
 • Engellilerin kullanımına mahsus motorlu araç ve gereçler
 • Uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlara bağlı fon, program ve temsilciliklere yapılan teslim ve hizmetler
 • Yap-İşlet-Devret modeli ile ya da kiralama karşılığı yaptırılan kamu projeleri
 • Kanunla belirlenmiş sınırlar içerisinde yer alan büyük yatırımlar
 • İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında yapılacak olan teslim ve hizmetler
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde verilen teslim ve hizmetler

Yüklenilen KDV iadesi için Doruk yazilim uygulamalarından faydalanabilirsiniz.

Bimser Synergy CSP

By | Uncategorized | No Comments

Bimser Synergy CSP (Content Services Platform),  doküman yönetimi, iş akışı yönetimi,dijital dönüşümü destekleyen, back-office ve belge yönetimi süreçlerini kapsayan entegre ve bulut tabanlı bir içerik servisleri platformudur.  Dahası SAP, Office 365, Oracle, Microsoft Dynamics, Netsis, Nebim, Micro, Logo, Salesforce, Acumatica, Sage gibi uygulamar ile tam entegrasyon.

Tüm cihazlar ve işletim sistemleri için tasarlanan Bimser Synergy CSP ile kolayca iş akışlarınızı çizin, formlarınızı tanımlayın ve süreçlerinizi etkin ve verimli şekilde yönetin.

Siz de hemen başlayın, üretkenliğinizi arttırın. Bütünleşik iş zekası ile akıllı analizler yapın.

 

By | Uncategorized | No Comments

KDV iadesi  hesabında  dikkat edilecek hususlar 

YÜKLENİLEN KDV’NİN HESABI KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre, 11, 13, 14 ve 15. maddeleri uyarınca vergiden muafiyeti bulunan ve istisna kapsamındaki işlemler (ihracat işlemleri, deniz, hava ve demir yolu taşıma araç ve tesislerin teslimi, transit taşımacılık, diplomatik istisna kapsamındaki işlemler) ile anılan Kanun’un 29/2. maddesinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararıyla vergi nispeti indirilen mal ve hizmetlere (indirimli orana tabi işlemler) ait indirilmeyen KDV mükelleflere iade edilmektedir. İade hakkı doğuran işlemlerden bir diğeri de anılan Kanunu’nun 9. maddesi kapsamındaki vergi sorumluları tarafından yapılan katma değer vergisi tevkifatından kaynaklanan işlemlerdir. İade hakkı doğuran işlemlerde katma değer vergisi iadesinde esas olan, indirimle giderilemeyen KDV’nin iade edilmesidir. Bu nedenle iade edilecek KDV, iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren, ancak indirimle giderilemeyen katma değer vergisi ile sınırlıdır.

İade edilecek KDV’nin nasıl hesaplanacağı konusunda bugüne kadar pek çok özelge ve genel tebliğ yayınlandığı halde, pek çok işletme halen iadesi gereken KDV’ni tam ve doğru olarak hesaplayamamaktadır.

Maliye Bakanlığı, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak yüklendikleri KDV’ni “doğru olarak hesaplamak zorunda” olduklarını belirtmektedir.

Doruk Yuklenilen KDV Raporlama

Üretim Otomasyon Sistemi Nedir ?

By | Uncategorized | No Comments

Üretim Otomasyonu hızlı bir şekilde gelişen ve küreselleşen dünya pazarına yetişmek için çok önemlidir. Otomasyon sistemlerinin hızlı olması, rakip firmaların birkaç adım önüne geçmeyi sağlar. İnsan gücü ile üretim yapılan firmalarda üretim hızı ve miktarı, otomasyon sistemleriyle çalışan firmalara göre çok daha düşüktür.

Tasarruf sağlayıcı sistem olarak da bilinen otomasyon, makine ile insan gücü tarafından kontrollü olarak yapılan işlerin paylaştırıldığı verimli sistemlerdir. Temelde, “kendi kendine hareket eden” olarak adlandırılan otomasyon, sanayi devrimi ile beraber kendini hissettirmeye başladı.

Otomasyon, insan gücü ile makine iş birliğinin bir yansıması olarak hayatımıza girmiştir. Farklı işletmeler ile firmaların genel işleyişinde yapılan iş paylaşımı, insanlar ile makine arasında otomasyon sistemi ile başlamıştır.

Özellikle endüstri alanlarında yönetimsel faaliyetler ile bilimsel işlerde insan gücüne ihtiyaç olmadan işlerin yürütülmesi Üretim Otomasyonu ile mümkündür. Bu imalat sistemlerinde, insanların müdahalesine ihtiyaç yoktur. İnsan gücü ile makine arasındaki işin paylaşılma yüzdesi, otomasyon düzeyini belirlemektedir. Otomasyon sistemlerinde yoğun olarak insan gücü kullanılıyor ise yarım otomasyon, yoğun olarak makine gücü kullanılıyor ise tam otomasyon adını alır.

Hızlı bir şekilde gelişen ve küreselleşen dünya pazarına yetişmeyi sağlaması açısından üretim otomasyonu çok önemlidir. Hem büyük hem de açık bir pazarın içerisinde yer alan rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için güvenli, hızlı ve verimli olmak gerekmektedir. Endüstri alanında bu zorunluluğun karşılığı ise üretim otomasyonudur. Üretim sistemleri önemsendiği zaman otomasyon sisteminin önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. Otomasyon sistemlerinde ilgi çeken diğer bir faktör ise insan gücü ile yapılması mümkün olmayan birçok işin makineler ile yapılabilmesidir. Buna ek olarak işçi masraflarını da indiren otomasyon sistemleri için yüksek ücretler ödemeye gerek yoktur. Bu da tasarrufun önünü açmaktadır.

Sağladığı farklı avantajlar ile önemli bir yere sahip olan Üretim Otomasyonu özellikle endüstri alanında çok daha fazla kullanılmaktadır. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte gerçekleşen endüstri 4.0 devrimi sayesinde Üretim Takip ve Yönetim sistemleri de gelişmeye başlamıştır. Üretimlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol etmek isteyen firmalar, bilgisayar ekranında işlerin takibi ve gerekli anda müdahale edilmesi sistemine kısa sürede ilgi duymaya başladı. Bilgi akışının teknolojiye bağlı gelişmesi ile beraber, üretim tesislerinde bilgisayar sistemli yapılar da çoğalmaya başlamıştır. Üretim sistemlerinin bütününde kullanılan üretim otomasyonu, makineleşme sürecinde meydana gelen rekabette firmaların ayakta kalmasına yardımcı olmaktadır.

Üretim Otomasyon Sisteminin Faydaları :

Üretim otomasyonu, şirketlere gelişmiş güvenlik ve verimlilik sağlar. Geliştirilmiş tasarımlar sayesinde otomatik üretim sistemleriyle yıllık bakım ihtiyacı azaltılarak üretimin kesintisiz haftanın yedi günü günün her saati çalışması sağlanır.

Otomatikleştirilmiş bir Üretim Sistemi şu özellikleri sergiler; Yüksek Derecede Otomasyon, Yüksek Derecede Entegrasyon ve Yüksek Derecede Esneklik. Otomatik bir üretim sistemi, Bilgisayar Destekli Tasarım(CAD), Bilgisayar Destekli Süreç Planlaması(CAPP), Bilgisayar Destekli Üretim(CAM), Esnek Montaj ve Esnek Üretim, Bilgisayar Destekli Test(CAT), Üretim Planlaması ve Kontrol, Proses Teknolojileri, Robotik ve Otomatik Malzeme Taşıma ve daha fazlası…

Netsis E-fatura entegrasyonu olan e-memur ne yapar ?

By | Uncategorized | No Comments

e-memur ne yapar?

 1. Firmalara kesilen e-faturaların içeriği dikkate alınarak otomatik olarak Muhasebe sistemine Faturaların otomatik olarak kayıt edilmesini sağlar.
  1. Her ay düzenli olarak gelen genel gider faturları için ERP sistemine kayıt kurallarını bir kere tanımladıktan sonra her ay artık faturaları işlemenize gerek kalmadan e-memur bu tip faturaları otomatik olarak aktarabilir.
  2. Genel gider faturalarının tutarlarının belirli oranlar ile farklı masraf merkezlerine aktarılarak kayıt edilmesini destekler.Örneği bu ay yemek firmasından 1.000 TL ‘lik bir Yemek faturası gelmiş olsun, şirketimizde yazılım , satış , destek bölümleri olsun ve biz bu yemek faturasını bu bölümlere kişi sayısına göre pay etmek isteyebiliriz. Bu durumda e-memur size bir kural tablosu soracaktır.
Bölüm Kişi Sayısı Karşılık Gelen Tutar
Satış 2 200 TL
Destek 4 400 TL
Yazılım 4 400 TL

 

Bu durumda e-memur yukarıdaki tabloya göre faturayı bu şekilde bölerek  ilgili departmanlara böl ederek faturayı kayıt edebilir.

 1. E-memur gelen faturaları depo kodu , proje kodu , plasiyer kodu gibi detaylar vererek kayıt edilmesini sağlayabilir.
 1. E-memur aynı zamanda gelen e-faturanın içinde firmanızın irsaliye numarası var ise sisteminizdeki irsaliyeyi faturaya çevirerek faturalaştırır. İrsaliye faturaya döndürürken fatura kalemlerinin miktarları farklı ise uyarısını mail ile paylaşarak faturalaştırmayı iptal eder ve hatalı durumu raporlar. Diğer yandan gelen faturanın fiyatı bağlı olduğu sipariş bilgisindeki gibi bir fiyat ile gelmemiş ise faturayı oluşturmayı engeller ve ilgililere raporlar.

 

Sonuç olarak  ;

e-memur sistemi sizin iç denetçiniz gibi  gelen faturaları denetler ve kurala dahil olmayan faturaları işleyebilmek için size  danışır ve kuralları siz öğretirsiniz.

Sizin belirlediğiniz kuralların dışında bir durum  ile karşılaşır ise size anlık olarak raporlar.

Olumlu her durumda faturalarınızı  e-memur işler 7/24 bu sistem sizin için çalışır. Ay sonları raporlarınızı kapatmanız daha hızlı ve hatasız olur. Beyannamelerinizin daha hızlı  ve zahmetsiz şekilde tamamlamanıza yardımcı olur.

Proje günlüğü 8 Ekim 2021

By | Netsis | No Comments

Merhaba arkadaşlar ,

09.00 Netsis personel bordro programında hatalı girilen giriş tarihinin düzeltilmesi için bir istek kaydı geldi. Bu tip taleplerin bordro giriş çıkış  işlemleri formundan çıkış yapılarak tekrar giriş yapılarak çözümlenmesi ile kullanıcının çözüm sağlaması gerekiyor. Ancak bu tip bir hatalı kaydın bu şekilde iz bırakmasını müşterilerimiz istemiyor. Bu durumda  update’i malesef ki çakıp işlemi tamamlattım.

10.00 maliyet muhasebesi kullanan ms firmamız 820 830 hesapların 6005 refkodların neden dağıtılmadığı problemi ile geldi. Kontrol ettiğimde üretim hareketi olan bir ana grup ve mamul koduna sahiplerdi. Birim katsayılarını kontrol ettiğimde üretim var ancak birim katsayısı “0” sıfır olarak atanmış idi. Bu durumda Netsis üretimi yapılan kodlara birim katsayısı mevcut olan kodlara dağıtım uyguladığı için problem olmuş. Sadece ana grupta bir kod için üretim gözüküyordu. Üretim süresini öğrenmesini ve Mali grup kodu formundan giriş yapmasını istedim. Sanırım problem çözüldü. Çünkü geri aramadı.. acaba çözülmedi mi? 🙂

11.00 EP baş harfli firmamızdan 2007 2008  yıllarına giriş yapamadığı bilgisi geldi. DBupdate yapılmış ama düzelmemiş. Necdet’e tekrar dbupdate yapmasını istedim. Ancak düzelmedi. invalid table rapofordata tablosuna kızıyor. Pazartesi Netsis ile görüşüp konuyu detaylandıracağız.

12.00 MM adlı diğer medikal firmamızda  birkaç ürüne ait yapılandırma koduna bağlı reçetelerdeki bileşenlerin değiştirilmesini istiyorlar. Eski reçeteleri revize etmek konusunda çekincelerimi yineledim. Ancak kesin yapılmasını istiyorlar. Ne yapalım ısrar yok , bu akşam düzeltmeyi yapacağız.

13.00 AA Ambalaj firmasında ziyarete gittim. ocak ayından beri yanlış anlaşılması üzerinde hizmet tarifemizi detaylı hale getirdik. Ayrıca tedarik sitesinden gelen faturaları kendi sistemine aktarılmasını istiyor. Bunun için Platin Market ile görüştüm. API sağlıyorlar. Hazır sistemleri de var. Ancak hem yıllık kiralık hem de faturaları aktarımını tam olarak istemiyor. Siparişleri aktarsın istiyor. Haftaya API gönderecek , bakalım bir ne kadar günde yapabiliriz. Diğer yandan pazaryeri entegrasyonu da istiyor. Ben kendisine dopigo ‘yu önereceğim. Çünkü Dopigo ile anlaşmamız var.

SQL Server Express Edition kullanarak e-posta gönderme

By | Uncategorized | No Comments

SQL server standard ve enterprise edition’da, Mail göndermek için bir veri tabanı Mail fonksiyonu yapılabilir. Ama SQL Server express edition’da CLR entegrasyonunu kullanmanız veya MSDB sistem veri tabanını kullanarak SQL Mail’i yapılandırmanız gerekir. Burada MSDB sistem veri tabanını kullanarak posta göndermeyi açıklayacağız. SQL Server yüklediğinizde varsayılan olarak MSDB veri tabanı yüklenir. Yandaki tablolar sysmail hesabını yapılandırmak için kullanılır.

SQL postayı yapılandırmak için aşağıdaki adımları izlememiz gerekir.

1. Sysmail Hesabı Oluşturun

Sysmail hesabını yapılandırmak için MSDB veri tabanının sysmail_add_account_sp prosedürünü kullanın.

2. Veri Tabanı Profili Oluşturun

Veritabanı Profilini yapılandırmak için MSDB veritabanının sysmail_add_profile_sp prosedürünü kullanın.

3. Profile Veri Tabanı Mail Hesabı Ekleyin

Veri tabanı posta hesabını Profil ile eşlemek için MSDB veri tabanının sysmail_add_profileaccount_sp prosedürünü kullanın.

4. Bir veri tabanı kullanıcısına veya rolüne Veri tabanı Mail profilini kullanma izni verin.

Bir veri tabanı kullanıcısına veya rolüne Veri tabanı Posta profilini kullanma izni vermek için sysmail_add_principalprofile_sp öğesini kullanın.

5. Verileri test etmek için sorgulayabilirsiniz

6. Oluşturulan Profili Kullanarak Posta Gönderin

Her şey yolunda giderse eğer, Mail başarıyla gönderildi ancak ben denediğimde bu hatayı buldum.

7. Bu hata, 'Database Mail XPs' devre dışı bırakıldığı için oluştu. Bunu etkinleştirmek için aşağıdaki kodu kullanın

8. Tekrar mail göndermeyi deneyin umarım başarılı bir şekilde çalışır ama bunu Microsoft Exchange Server Mail ID kullanarak denediyseniz düzgün çalışmayacaktır, çünkü belki de bu değişim sunucusundaki bir kuralla ilgili bir sorun olduğu için ortaya çıkmıştır.

Gıda sektörüne Logo Netsis Yazılım ve Doruk Yazılım Proje desteği

By | Uncategorized | No Comments

gıda sektöründe dijitalleşme

 

Endüstri 4.0 ile  dijital dönüşüm rüzgarı tüm sektörler üzerinde yaratıcı etki yaratıyor. Türkiyede tüketiciler daha hızlı ve çözüm odaklı beklentileri olan dijital bireylere dönüşürken, geleneksel yapılar yerini modern sistemlere bırakıyor. Bir çok sektörde olduğu gibi, dijitalleşme ile birlikte gıda sektörü, yeryüzündeki en büyük endüstrilerden biri haline getiriyor. Bu blog yazımızda gıda sektöründe dijitalleşme konusunu tüm yönleriyle inceliyoruz.

En eski sanayi kolu olup birçok alt dalı bünyesinde barındıran gıda sanayii, yeni nesil teknolojilere yaptığı yatırımla büyüyor. Tarımsal üretimden istihdama önemli işlevlere sahip olan sektör, bilgi ve iletişim teknolojiyle maliyet ve verimliğe odaklanıyor. Gıda sektöründe otomasyon, paydaşların gıda güvenliği ve yasal hükümlere daha fazla bağlı olmasına olanak tanıyor. 

 

Gıda sektöründe karşılaşılan zorluklar

Gıda sektörü insan sağlığına doğrudan etki eden bir sektör olduğundan, kalitenin en üst düzeyde olması büyük önem taşıyor ve dolayısıyla gıda güvenliğini öncelik kazanıyor. Gıda güvenliği gıdanın üretiminden tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamaları kapsıyor. Her türlü zararın öngörülmesi ve uzaklaştırılması için izlenebilirlik kritik önem taşıyor. Türkiyede gıda güvenliği ve denetimi konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Ürünlerin tüketicinin beklentilerini karşılayabilmesi için gıda üretim süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu noktada otomasyonlar devreye giriyor. 

Logonun gıda sektörü ile ilgili çözümleri

En önemli sosyo-ekonomik etkilere sahip sektörlerin başında gelen gıda sektöründe dijitalleşme süreci için uçtan uca çözümler sunan Logo Yazılım, sektöre özgü deneyimi ve teknolojik altyapısını birleştirerek geliştirdiği birbiriyle entegre çalışan çözümleriyle, operasyonlara ve işletmelere değer katıyor. CRMden e-çözümlere kadar uzanan kapsamlı portföyüyle Logo Yazılım, sektör paydaşlarına rekabet avantajı kazandırıyor.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Logo GO WingsLogo GO 3Logo Netsis Wings EntegreLogo Tiger Wings ERPLogo Tiger 3Logo Netsis Wings ERPLogo Netsis 3 StandardLogo Tiger Wings EnterpriseLogo Tiger 3 EnterpriseLogo Netsis Wings EnterpriseLogo Netsis 3 Enterprise ve Logo j-Platform’dan oluşan ERP çözüm ailesi, iş süreçlerinin tamamını otomatize ediyor. Duran varlıkların amortismanlarının hesaplanması, nakit akışı control edilmesi, zimmet yönetiminin gerçekleştirilmesi ERP çözümleriyle mümkün oluyor.

Logonun web tabanlı ERP çözümü j-Platform, gıda üreticileri için farklı lokasyonlardan gelen verileri tek sistemde birleştiriyor. Gıda sektörüne özgü diğer yazılımlarla entegre edildiğinde üretkenliği ve verimliliği artırıyor. Sahip olduğu fonksiyonlarla temel girdi ve çıktıları kontrol etmeye olanak tanıyor. Etkin stok yönetimi ve maliyetlerin detaylı olarak izlenmesi başarılı bir büyüme için gereken ihtiyacı karşılıyor. Son kullanma tarihi, raf ömrü gibi periyodik süreçler kolay ve hızlı şekilde yönetiliyor.

Sevkiyat planlama ve rota otomasyonu gibi fonksiyonları sevkiyat yönetiminde başarı getiriyor. ERP ve MES çözümlerinin entegre kullanılması karmaşık üretim süreçlerindeki verimliliği artırıyor. Hem yerel para birimi hem de dövizli işlemlerin takibi yapılabiliyor. Lot numarası ve seri noya göre takip kontrolü kolaylaştırıyor. Ürün reçetelerine göre hammadde girdilerinin formülasyonu hızlıca yapılabiliyor.

Doruk Depo Yönetim Sistemleri (WMS)

Gıda sektöründe yoğun rekabet ortamında avantaj elde etmek en az maliyetle en doğru ürünü sunmayı gerektiriyor. Depo yönetimi işletmelere kesintisiz verimlilik sağlıyor. Doruk nun depo yönetim sistemleri müşteri memnuniyeti ve maliyet kontrolü arasındaki dengeyi sağlıyor. Süreçler lot ve son kullanım (FEFO/FIFO) tarihine göre yürütülüyor. Mal kabulünün hızlı yapılması zaman tasarrufu sağlıyor. 

Planlanan üretim için gerekli ambar transfer işleminin, üretim ambarına transferiyle başlayan üretim süreci, üretimin yapılmasının ardından ürün barkodlama ve palet/paketleme operasyonuyla tamamlanıyor. İnsan sağlığına dokunan gıda sektöründe önem taşıyan bozuk iade ve ambalaj değişimi operasyonları kolaylıkla yönetiliyor. Hızlı ve hatasız sevkiyat planlaması iş gücünden de tasarruf etmeyi sağlıyor.

gıda sektöründe dijitalleşme

Saha Satış Yönetimi

Doruk Mobile Sales, sıcak ve soğuk satış işlemlerinin yanı sıra tahsilat ve raporlama süreçlerini otomatize ederek saha ekiplerine kolaylık sağlıyor. Rutin ziyaretler gerçekleştirmeye yardımcı olup ziyaret gerçekleştirme oranlarını analiz etme imkanı sunması müşteri deneyimini iyileştirmek açısından avantaj sağlıyor. 

Stok bilgileri ve raf bulunabilirlik bilgileri anlık olarak iletiliyor. Bu sayede promosyon çalışması gibi işlemler anında yapılarak satış noktalarına anında müdahale edilebiliyor. Saha ekipleri kampanya ve promosyon çalışmalarından anında haberdar olabiliyor. Kabin ve dolaba satış özelliği saha ekip liderinin satış performansını ölçmesini ve kabin veya dolabın yerini değiştirmek gibi kararları doğru şekilde alabilmesini sağlıyor.

İş Akış Yönetimi

Gıda sektöründe üretim çok sayıda aşamayla gerçekleşiyor. Logo Netsis ’in iş akış yönetimi çözümü Logo Flow, hammadde tedarik sürecinden, ürünlerin kalite kontrolüne ve makine bakımlarının yönetilmesine kadar olan tüm süreci otomatize ediyor. Talep, satın alma ve sipariş yönetimi kolaylıkla yürütülüyor.

Numune onay kontrol süreci belli hiyerarşiye göre yönetilebiliyor. Makine bakımının belirli periyotlar halinde yapılması sağlanıyor. Bu sayede makine ömürleri uzadığı gibi üretimde kalite artıyor. İade ve değişim talepleri hatasız kolay ve hızlı şekilde yönetilebiliyor. Gıda sanayinde vardiyalı çalışma sistemi yaygın olarak kullanılıyor. Logo Flow, işçilerin vardiya planını yönetmeyi ve izinlerin dijital ortamda onay sürecinin yürütülmesini sağlıyor.

İş Analitiği

Gıda endüstrisi tüketicinin kalite talebinin en yüksek olduğu sektör ve bu sektörde veri analizi işletmenin uçtan uca tüm faaliyet alanlarına katkı sağlıyor. Logonun iş analitiği çözümü Logo Mind Insight, çeşitli metrikler ve raporlama standartları belirlenmesini sağlıyor. : Miktarsal veya tutarsal olarak satış dağılımları, çok satan ürünler, çok satış yapılan lokasyonlar, en çok satan ürünlerdeki ortalama fiyat değişimleri, şubelerin ciro ve miktar olarak performans göstergeleri, iki tarih arasındaki satış hareketleri gibi raporların alınmasını sağlıyor. 

Verilerin anlamlı bilgiye dönüşmesi sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri için önem taşıyor. Çözümün ERP, SCM, CRM gibi kategorilerindeki çözümleriyle de veri entegrasyonu sağlayabilmesi süreçleri uçtan uca analiz ederek yönetmeyi sağlıyor.

Dashboard’lar üzerinden düzenli takipler gerçekleştirilerek raf ömrü ve son kullanım tarihi kontrollerinden kampanya yönetimine birçok süreç takip ediliyor. Farklı süreçlerin detaylı analiz edilip gerçek zamanlı olarak takip edilmesi koşullara göre maliyet değişikliklerini görmeyi sağlıyor. Bu sayede karlılık yönetimi etkin şekilde gerçekleştiriliyor. 

Kaliteli ürün sunmanın başarı unsuru olduğu sektörde doğru analiz bozulmayı önleyip atık oranını azaltmayı sağlıyor. Ürünün tüketiciye ulaşana kadar oluşturduğu maliyetlerin takip edilmesi tüketiciye doğru ürünü doğru fiyatla sunmayı sağlıyor. Karmaşık SQL sorguları yazmadan sürükle-bırak yöntemiyle kolayca yerleştirilen veriler görsellerle zenginleşiyor. Web ya da mobil uygulama üzerinden erişim zaman ve mekân bağımsız yönetim sağlıyor.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Logo CRM, müşteri deneyimini iyileştirmeye katkıda bulunuyor. Satış ve pazarlama çalışanlarına önemli veriler sunuyor. Web tabanlı altyapı sayesinde müşteri, bayi, tedarikçilerle ilgili tüm bilgilere her an ulaşılabiliyor. Saha personeli, aktivite ve görevlerini Logo CRM’in check-in/check-out özelliği ile harita üzerinden planlayabiliyor. 

Fırsat menüsü satış süreçlerini kontrol ederek satış tahminlerini kolaylaştırıyor. Logo CRM’in özelleştirilebilme esnekliği bölgesel olarak rakip analizi yapmaya olanak tanıyor. Sözleşmeler, teklif dokümanları, firma adresleri vb. dökümanların tutulması iş süreçlerinin kaybolmaması açısından avantaj sağlıyor.

Bordro ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Logonun Logo j-HRLogo PayrollLogo Bordro Plus ve Logo Tiger HR ürünlerinden oluşan bordro ve insan kaynakları yönetimi programları satış kanallarında eğitim, kariyer ve performans değerlendirme gibi çeşitli çalışan ihtiyaçlarını yönetmeyi sağlıyor. Çözümler sayesinde çalışanların eğitim ve gelişimi sürekli kılınırken şirket içi iletişim en üst seviyeye taşınıyor.

İşe alım süreçleri uçtan uca yönetiliyor. Verimli onboarding süreçleri sayesinde bordro ve insan kaynakları yazılımları işletmelere değer katıyor. Farklı bölgelerdeki çalışanlar izin süreçlerini yönetebiliyor. İzin yönetimi ve onaylama işlemlerinin mobil cihazlar üzerinden de yapılabilmesi zaman tasarrufu sağlıyor. Eğitim kataloğundaki geniş seçenekler çalışanların gelişimini sürekli hale getiriyor. Logo bordro ve insan kaynakları çözümlerine çalışanların da erişebilmesi iletişimin şeffaf olmasını sağlıyor. Bu sayede çalışan bağlılığı artıyor ve kurum kültürü güçleniyor. 

Ekosistem Çözümleri

Logo Yazılım, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere birçok alanda ekosistem çözümleri sunuyor. 

Gastropos café ve restoran yönetimi şöyle katkı sağlıyor:

 • Sipariş ve ödeme işlemlerinin online ortamda temassız olarak yönetilmesi
 • Garson ve kasiyer takibi 
 • QR kod ile müşterilerin restoranlarda garson çağırmadan sipariş verebilmesi
 • Üretim, reçete altyapısı sayesinde maliyet ve envanter yönetimi

Finstant banka hesap yönetimi:

 • Tüm firmalara ait hesap ve pos hareketlerini tek noktadan yönetme,
 • Kullanıcı veya hesap bazlı yetkilendirme yapma,
 • Hesap bazlı anlık bakiye raporları alma,
 • Farklı para birimlerindeki hesapları görüntüleme,
 • Hesap ve POS hareketlerini raporlama avantajı sağlıyor.

DEYS depo yönetim otomasyonu: 

Lokasyon Takibi Modülü ile stokların yerini tespit etmeyi sağlıyor. Satış ve stok toplama işlemlerinde, Rota ile Toplama İşlemleri yaparak sevk işlemlerini hızlı ve hatasız yapmayı sağlıyor. Sayım Modülü depo ve ürün bazlı sayım yapmayı sağlıyor. Birden fazla terminal, sistem çalıştığı sırada online olarak sayım yapabiliyor. Sayım sonuçlarını değerlendirip sisteme aktarmak mümkün oluyor. DEYS depo yönetim otomasyonu;

 • Go 3 ailesi için üretimden giriş işlemleri yapmaya,
 • Tiger 3 ailesi için Hızlı Üretim Modülü ile birlikte üretim giriş ve sarf işlemleri yapmaya,
 • Tiger 3 Enterprise ailesi ürünlerde hem üretim emri hem de iş emirleri üzerinden “tamamlandı” bildirimi yapmaya olanak tanıyor.
 • Süre girişleri ve duruş işlemleri ilgili üretim emri ile bağdaştırılabiliyor.

Siz de gıda sektöründe süreçleri tek merkezden uçtan uca yöneterek iş gücü, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak için Logonun kapsamlı portföyüne göz atabilirsiniz.

Saygılarımızla | Best Regards,

Bilgehan ÖZTÜRK

Doruk Yazılım ve Danışmanlık

Adres    : İzmir Bilimpark Teknoloji Geliştirme Merkezi

              ITOB OSB 10032 Sokak No:2 B.208

              Tekeli Menderes – İzmir

GSM      : 541.593.41.18

E-mail   : bilgehan@dorukyazilim.com.tr

Forklift 4.0 ile forkliftler şimdi çok daha verimli ve çok daha güvenli.

By | Trio Mobil | No Comments

Forklift 4.0 ile forkliftler şimdi çok daha verimli ve çok daha güvenli.

Forkliftlerin bağlantılı hale gelerek online olarak takip edilerek operasyonların otomatize olması, Forklift 4.0’ın en önemli adımlarından biri.

Forkliftlerin bağlantılı hale gelerek online olarak takip edilmesi operasyonların otomatize olmasında en önemli adımlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Forkliftler 30-40 cm hassasiyetle gerçek zamanlı izlenebiliyor. Böylece rota optimizasyonu ve forklift kullanım oranları analiz edilebiliyor. Bu analizlerle mevcut durumlarını değerlendirip, rotalarını optimize ederek kullandıkları forklift sayılarını azaltmak mümkündür.

Geofence özelliği ile yasak alanlara giriş / çıkış zamanları kayıt altına alınarak denetlenebiliyor. Bölge bazlı çalışma raporları ve ısı haritası ile kapsamlı analizler yapılabiliyor.

Forklift-Ürün Eşleşmesi ve Takibi  Ürünlerinize konumlandırılan tag’ler sayesinde forklift ile birlikte eş zamanlı ürünlerinizi takip edilebilirsiniz. Ürünlerinizin son konum bilgisi harita üzerinde görünür. Arama kaynaklı vakit kayıplarına son verilir ve lojistik operasyonda verimlilik sağlanır.

Timeline özelliği ile forkliftin tüm rotaları kayıt altına alınarak animasyon biçiminde oynatılabilir. Böylece :Forkliftin çalışma verimliliği analiz edilerek iyileştirme yapılabilir. Herhangi bir anda o bölgede bulunan forkliftler tespit edilebilir. Forkliftlerin boş/dolu süreleri ve kullanım oranları incelenebilir.
Detaylı bilgi almak için: www.dorukyazilim.com.tr

#dorukyazılım #forklift #fabrikacozumleri #guvenlikcozumleri #isguvenligi #isg #forklifttakip #personeltakip #endustri40 #yayatakip #depotakip #depoduzen #iotcozumler #iotyazilimlar

 

Open chat
Bize Yazın!
Merhaba!
Bizim ile Whatsapp'dan iletişime geçin.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?