Elektronik Memur Uygulaması

Elektronik memur (e-memur) kavramı ile e-fatura mükelleflerine gelen elektronik faturaların ERP sistemlerine otomatik olarak entegre edilmesini sağlamaktadır. Gelen e-faturaları e-memur uygulama çatısı altında farklı yöntemler ile ERP sitemine aktarabiliyoruz. Bunlardan ilki genel gider faturalarıdır.Genel gider faturaları firmaların her ay tekarlı olarak gelen faturaların belirli gider hesaplarına pay edilerek muhasebeleştirilmesi ve bilgilendirme işlemlerini kapsamaktadır. Diğer türlü faturaların da firmaların ticari ya…

Continue Reading

Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi

Bimser’in BEAM Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi çözümü, nihai kullanıcının kullanmış olduğu ürünler ile ilgili ilk kurulumdan başlayarak yaşamış oldukları tüm sorunların takip edilebildiği baştan uca bir çözüm paketidir. Sürecin içerisine dahil olabilecek olan iş ortakları, saha ekipleri gibi tüm paydaşları içerisine alabilmektedir. Tüm çağrılarda ekiplerin etkin iletişimi sağlar. Nihai kullanıcı ürünleri üreten işletmelerin sıklıkla yaşamış oldukları sorun; yetkili servislerin doğru…

Continue Reading

Ana Veri Yönetimi

Ana Veri Yönetimi Nedir? Ana veri yönetimini, işlemsel (transactional) olmayan, operasyonel sistemlerde ve süreçlerde kullanılan, farklı birimlerin hemfikir olduğu, tekil, güncel ve tutarlı bilgiyi merkezi veri modeli yapısı ile kaliteli datayı ortaya çıkarma ve yönetme sanatı olarak tanımlayabiliriz. Başka bir deyişle, farklı operasyonel sistemler ile üretilen, farklı veritabanı ve uygulamalarda bulunan kritik ana verilerin merkezi olarak kontrol altına alınması ve…

Continue Reading

Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımı: BEAM

Satın Alma Yönetimi (E-Satın Alma) Satın alma yönetimi nedir, nasıl yapılır? Bir malzeme veya hizmetin talep edilmesinden ambara girişine kadar geçen süreçlerin yönetildiği sistemi satın alma yönetimi olarak adlandırıyoruz. Her şirketin kendisine uygun şekilde belirleyeceği kurallara göre satın alma süreçleri iş akış uygulaması üzerinde tasarlanarak şirketin kullanımına hızlıca sunulur. Bununla birlikte mesajlaşma ekranı sayesinde talep eden ile satın alma departmanı…

Continue Reading

Değişiklik Yönetimi

Değişiklik Yönetimi Nedir? Değişiklik yönetimini, ürün ve süreçler geliştikçe ve değişme ihtiyacı oldukça; değişimleri anlamayı ve zaman içinde verilen kararları anlamak için geriye dönük olarak takip edilebilirliği sağlayan bir yaklaşım olarak tanımlayabiliriz. Bimser’in eBA ve eBA:ITSM yazılım çözümleriyle değişikliklerinizi yönetebilirsiniz. Değişiklik Yönetimi Prosedürü Bir kuruluşun faaliyetleri sırasında yönetim sistemi standartlarına uygun, istenen çıktıları iyileştirmek, istenmeyen etkileri azaltmak, müşteri memnuniyetini, ürün veya hizmet kalitesini etkileyebilecek,…

Continue Reading

Sözleşme Yönetimi (Kontrat Yönetimi)

Sözleşme Yönetimi Nedir? Sözleşmeyi, bir projenin gerçekleştirilmesi aşamasında rol alacak tarafların  koşullarının  belirlendiği yazılı bir belge olarak tanımlayabiliriz. Genel olarak sözleşme, işin başlamasını sağlayan bir belgedir. Sözleşme yönetimi ise çoğunlukla sadece hukuki bir süreç olarak düşünülmektedir. Başarılı Sözleşme ve Proje Yönetimi, işlerin en az sapmayla ve olabildiğince sözleşme dokümanlarına uygun olarak tamamlanmasını sağlar. Bimser sözleşme yönetimi yazılım çözümü, maliyet tasarrufu…

Continue Reading

Sayısallaştırma Yönetimi

OCR Programı (Optical Character Recognition) OCR Nedir? Optik Karakter Tanıma – Optical Character Recognition (OCR) yazılımları, görüntü işleme teknikleri ile taranan doküman, belge ya da fotoğraflardaki optik karakterlerin sayısallaştırılarak metne dönüştürülmesi tekniğidir. OCR programı ile jpeg, tiff, image ve pdf dosyaları içinde arama yapılması ve bu dosyaların word, excel, pdf formatlarına dönüştürülebilmesi mümkündür. eBA Sayısallaştırma Yönetimi Uygulaması, OCR uygulamaları arasında dünyaca…

Continue Reading

Gelen Giden Evrak Yönetimi

Her kurumun, iş yapma biçimine göre ürettiği ya da diğer kurumlardan ya da sistemlerden edindiği bilgileri, belgeleri ve dokümanları yönetme, geçmiş bilgilere ulaşma, mevcut işi yapabilme ya da geleceğini planlayabilme ihtiyacı var. Bimser’in eBA Gelen Giden Evrak Yönetimi çözümü tam bu noktada devreye giriyor ve bu ihtiyaçlarınıza çözüm oluşturuyor. Doküman yönetim sistemini; dokümanların oluşturulması, versiyonlanması, uygun süreçler ile doğru zamanda doğru kişilere…

Continue Reading

Çevre Yönetim Sistemi

Çevre yönetim sistemini, bir ürün ya da hizmetin ilk aşamadan tüketiciye sunulduğu ana dek her adımda çevresel etkilerinin değerlendirildiği ve üretim süreçlerinin buna göre planlandığı, organize edildiği ve optimize edilerek yönetildiği bir sistem olarak tanımlıyoruz. Bimser çevre yönetim sistemi yazılım çözümümüzle, özünde doğal kaynakların kullanımını en aza indirerek; toprağa, havaya, suya verilen zararları minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyoruz. Çevresel etkileri ve…

Continue Reading

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Yazılımı: QDMS İSG Yazılımı QDMS İş Sağlığı ve Güvenliği çözümü ile organizasyonların takip etmekle ve yönetmekle yükümlü oldukları iş sağlığı, güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili süreçler, hem mobil hem web ortamında kolaylıkla yürütülebilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili dokümanlar, risk değerlendirmeleri, olay-kaza-ramakkala bildirimleri, düzeltici faaliyetler, saha denetimleri, periyodik sağlık kayıtları, kişisel koruyucu donanımların…

Continue Reading